SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 15: 1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Manalig Kayo sa Akin”

Abril 27, 2018. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 2: Anak ng D’yos kailanman sa simula pa sumilang.  Ebanghelyo: Juan 14:1-6 “Huwag na kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Walang Nakahihigit Kaysa sa Panginoon”

Abril 26, 2018. Huwebes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo: Pag-ibig mo’y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ebanghelyo: Juan 13:16-20 Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito …

Read More

Bakit pa ako magsisimba?

By: Admin Coco, Apologist Bakit pa ako magsisimba e pagka labas ko ng simbahan at pagkauwi ko magkakasala din naman ako. Pwede namang mag dasal nalang ako sa bahay! Besides mas masasama pa nga yung mga taong simbahan minsan e may pari pa nga nang rape tapos mga mapanghusga sila. …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Marcos 16:15-20 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga …

Read More

SI CRISTO AY UPAHAN LANG AYON SA MGA IGLESIA NI CRISTO

By: Kuya Bagets AYON SA MGA INC, ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi pinatawad ng mga Lobo (Gawa 20:29). Ito ang dahilan kung bakit daw nawala ang iglesia noong unang siglo, dahil pinatay sila noon ng mga lobo. Ngunit, ang maitatanong, hahayaan ba ni Cristo na patayin …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Kasaganaan ng Buhay”

Abril 23, 2018. Lunes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 10:1-10 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya, at …

Read More