MY CONVERSATION WITH RON GRIMMES (PROTESTANT) ABOUT MATTHEW 16:18 By Duane Cartujano

By: Duane Cartujano Ron Grimmes: I am not Catholic, but looking to become one, which is why I’m in RCIA classes. I came to the conclusion that the Catholic church was indeed the authorized church of Christ. Oddly enough, I don’t come to that because of Matt 16:18, but the first …

Read More

MY REVIEW OF THE BOOK OF SUSANNA (CHAPTER 13 OF THE GREEK VERSION OF DANIEL)

By Duane Cartujano Many stories about Daniel, similar to those in the Old Testament book, circulated in ancient Judaism during the 2nd temple period. Portions of these were seen at Qumran. Susanna and Bell and the Dragon are two entertaining short stories that probably spread separately and were later inserted …

Read More

Bakit bawal ng biblia ang pagkain ng dinuguan?

By: Admin Coco, Apologist Una po ating pong basahin ang isa sa ginagamit nilang talata. “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. – Levitico 17:10 MBB Ngayon po ano po ba purpose? ang problema kasi sa kaibayo natin sa …

Read More

HAIL MARY, FULL OF SINS (Refuting DWE’s claim against Mary pt. 1)

By: Admin Peter English To be honest, I was amazed how this admin of Deep Web Enigma managed to strike all 4 dogmas of the Catholic Church regarding Mary’s role in (authentic) Christianity in one, single post. However, I believe that the article length often entails much about how substantial the …

Read More

BAKIT MAY SANTO NIÑO ANG SIMBAHANG KATOLIKO?

By: Admin Nikita Kadalasan kasi ngayon sa mga hindi katoliko pinupuna na naman ang pagcecelebrate nating mga katoliko sa fiesta ng Santo Niño. Hindi nila alam kung para saan ito at bakit meron tayo nito. O di kaya’y alam na nila kung bakit pero ayaw lang nilang tanggapin at ayaw …

Read More

Sinasamba nga ba nating mga katoliko ang mga rebulto?

By: Admin Bird Flu Ang sagot ay Isang malaking HINDI! Bakit? Kasi ang mga ito’y gawa lamang sa mga kahoy o iba pang materyalesat hindi natin ito sinasamba sapagkat ito lamang ay isang paalala na para maalala mo ang diyos sa tuwing nakakakita ka nito At alam nyo ba na …

Read More