TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pananatili sa Diyos”

Mayo 2, 2018. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 122: “Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.” Ebanghelyo: Juan 15:1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kapistahan ni San Jose, Manggagawa”

Mayo 1, 2018. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Mateo 13:54-58 Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak …

Read More

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Puno at Tayo ang mga Sanga”

Abril 29, 2018. Ika-5 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 15: 1-8 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Manalig Kayo sa Akin”

Abril 27, 2018. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 2: Anak ng D’yos kailanman sa simula pa sumilang.  Ebanghelyo: Juan 14:1-6 “Huwag na kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Walang Nakahihigit Kaysa sa Panginoon”

Abril 26, 2018. Huwebes. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Salmo: Pag-ibig mo’y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ebanghelyo: Juan 13:16-20 Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito …

Read More

Bakit pa ako magsisimba?

By: Admin Coco, Apologist Bakit pa ako magsisimba e pagka labas ko ng simbahan at pagkauwi ko magkakasala din naman ako. Pwede namang mag dasal nalang ako sa bahay! Besides mas masasama pa nga yung mga taong simbahan minsan e may pari pa nga nang rape tapos mga mapanghusga sila. …

Read More

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Marcos 16:15-20 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga …

Read More