Ang pag Sign of the Cross ba ay tatak ng demonyo o tanda ng anti-Christ sila? By Pat

Tanong: totoo po ba ang pag antanda o ang pag sign of the Cross ay tatak ng demonyo o tanda ng anti-Christ sila? Gaya po ng paparating na Ash Wednesday. Ito po ang kanilang batayan Apocalipsis 13:16, Apocalipsis 14:9-11.. Good day. Salamat sa iyong magandang katanungan 🙂 Unang una basahin …

Read More