Si Propeta Muhammad ba ng Islam ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga propeta …

Read More

Answering gotquestions.org: ” Ako ay isang Romano Katoliko, bakit ko nanaisin na maging Kristyano? ” (Part 2-A)

Paksa: BIBLIA LANG BA SAPAT NA? Ayon sa gotquestions.org, ang isa sa mga pangunahing pinagkaiba ng Romano Katoliko sa “Biblikal” na Kristyano ay ang paniniwala at pagtanggap sa mga tradisyon ng Simbahan: ” Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Romano Katoliko at mga Biblikal na Kristiyano ay ang kanilang pananaw …

Read More

Answering gotquestions.org: “Ako ay isang Romano Katoliko, bakit ko nanaisin na maging isang Kristiyano?” (Part 1)

Panimula: Paglilinaw at Pagsagot sa ilohikal na Tanong Wala naman daw masamang intensyon ang gotquestions.org sa katanungang inilabas nila. Kundi, nagnanais lamang sila na ipakita ang pinagkaiba ng Romano Katoliko at ng isang “Biblikal” na Kristyano. Kung uunawain lang po natin yung tanong tiyak na makikita natin ano po ba …

Read More

SAGOT SA MGA TANONG NI KAPATID TUNGKOL KAY BLESSED VIRGIN MARY BY: Admin Youth Apologist

[1st Question: “Maaari bang maging Ina ng Diyos si Maria na Lumikha sa kanya?”] . ANSWER: Linawin natin mga Kapatid, si Maria ay hindi Ina ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Si Maria ay INA NG DIYOS ANAK SA KANYANG KALIKASANG TAO. The two natures of Jesus Christ ay …

Read More