Paano sumasanib ang ‘demonyo’ sa tao?

Photo Image: sa.kapamilya.com
Isa si Fr. Jeffrey Quintela sa hanay ng mga paring nakapagpataboy na ng mga aniya’y demonyong sumanib sa tao.

Ngunit papaano nga ba nakapapasok ang demonyo sa isang tao?

Ayon kay Quintela, chief exorcist ng Diocese of Antipolo, kadalasang hindi namamalayan ng isang tao kapag sinasaniban siya ng demonyo.

Read more on: ABS-CBN NEWS

Leave a comment

Published by Defend The Catholic Faith

View all posts by Defend The Catholic Faith →