Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

3 KATANUNGAN TUNGKOL SA IMAHE pt1: May Imahe ba ng Propeta ang mga Hudyo?

Solomon’s Cherubim In the First Temple At least 4 icons in Dura Europa Synagogue Reference: https://www.youtube.com/watch?v=NtdNyO9RaS0

 

By: Admin Chris

Bilang Katoliko, ang kadalasan na argumento na naririnig ko sa mga ibang Kristiyano ay ang argumento na tayo ay nagkakasala ng “idolatry” dahil sa ating imahe ng mga santo at ni Hesus. Marami na kaming nagawang posts tungkol sa pagbibintang na tayo ay sumasamba sa diyos diyosan pero may isang post akong nakita na nagbigay ng tatlong katanungan sa mga Katoliko na para sa kanya ay hindi natin kaya bigyan ng kasagutan. Ang kanyang mga katanungan ay:

“Bakit walang gumawa ng Larawan o Rebulto ng mga Propeta para dalanginan?

O gumawa sila ng isang Rebulto para representation ng Dios para luhuran?

O bakit ng umakyat si Cristo ay hindi nagturo ang mga Apostol na gumawa ng Rebulto ni Cristo upang luhuran? O DAHIL SA PAGGALANG [1]?”

Sa totoo lang, hindi ko gusto ang tanong na nag-uumpisa sa salitang “bakit.” Sa mga question and answer, tinatanong mo na ang “yes or no” question before ang “why” question. Bago tanungin ang tanong kung bakit walang larawan ng mga propeta dati, maganda muna tanungin kung may larawan ba ang mga propeta dati. Sa post na ito, magfofocus ako sa unang katanungan ngunit iibahin ko ang tanong para mas maunawaan natin ito.

—————————————

QUESTION 1: May Imahe ba ng Propeta ang mga Hudyo?

Kung mapapansin ninyo, nag simula ako sa katanungan na kung may imahe ba ng propeta ang mga Hudyo. Gusto ko na mag focus sa katanungan na ito dahil binanggit niya ang mga Israelita. Sinabi niya:

“Ang mga Israelita o ang mga Unang Cristiano. Im sure (at walang pagtatalo) Kinikilala nila ang mga Propeta ng Dios tulad nila Moises, Isaias, Jeremias, Elias at iba pa.”

Ngayon, ano nga ba ang kasagutan sa tanong ko sa taas? Ang sagot dito ay, “oo.” Isang historical fact na ang mga naunang Kristyano at Hudyo ay may mga imahe ng Propeta. Gusto ko magsimula sa mga Hudyo.

Ang Dura-Europos Synagogue ay isa sa pinakamatandang synagogue sa buong mundo. Ang synagogue ay banal na lugar na pagsamba para sa mga Hudyo. Ang huling construction nito ay mula pa noong 244b AD. Ang Dura-Europos synagogue ay punong-puno ng mga imahe. Ang mga halimbawa ng paintings na makikita natin ay “Sacrifice of Isaac”, “Moses receiving the Tablets of the Law, “Moses leading the Hebrews out of Egypt”, “Moses in the River”. “David Anointed by Samuel” at iba pa [2].

Pagkatapos banggitin ang Dura-Europos Dialogue, gusto ko naman pumunta sa Jewish Temple. Sa Jewish Temple, alam natin na si King Solomon ay nagpagawa ng dalawang cherubim. Iyon ay makikita natin sa 1 Kings 6:23.

1 Kings 6:23
23 In the inner sanctuary he made two cherubim of olivewood, each ten cubits high.

Tandaan din natin na ito ay iba pa sa cherubim na nasa ark of the covenant mismo. Ngayon, ang first Jewish temple ay nasira, at pinalitan ito ng second Jewish temple. Ang second Jewish temple ang Jewish temple nung kapanahunan na ni Hesus. Ngunit, binanggit ng Babylonian Talmud (Yoma 21b) ang mga limang bagay na wala na sa Second Jewish Temple. Ayon sa Babylonian Talmud:

“This represents five, the numerological value of heh, phenomena that constituted the difference between the First Temple and the Second Temple, in that they were not in the Second Temple. And these are: The ARK OF THE COVENANT, and the Ark cover upon it, and the cherubs that were on the Ark cover; fire; and the Divine Presence; and the Divine Spirit; and the Urim VeTummim [3] [emphasis mine].”

Kung mapapansin ninyo, binanggit na wala na ang Ark of the Covenant pati na rin ang mga cherubim sa Ark mismo. Pero, walang binanggit na wala na ang rebulto ng cherubims sa Temple bukod sa cherubims na nasa ark. Ito ay nangangahulugang ang rebulto o imahe ng mga cherubims ay nasa Second Jewish Temple na naabutan ni Hesus at ng mga apostol. Lagi tayo tinatanong ng mga ibang Kristyano kung bakit tayo may imahe. Sa totoo lang, hindi tayo dapat ang tanungin.

Sa mga ibang Kristyanong hindi Katoliko, kung may imahe ang mga Hudyo dati at mga Katoliko, bakit kayo ay wala?

—————————————

References:

[1] https://www.facebook.com/photo?fbid=300947144352227&set=a.106221447158132

[2] https://www.youtube.com/watch?v=fjjcj-P46fg

[3] https://www.sefaria.org/Yoma.21b.7?lang=bi&with=all&lang2=en

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.