Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

3 KATANUNGAN TUNGKOL SA IMAHE pt2: Bakit Walang Gumawa ng Rebulto ng Diyos?

 

By: Admin Chris

Marami tayong makikitang ibang Kristiyano na ang unang atake sa ating mga Katolikong Kristyano ay tayo ay nagkakasala ng “idolatry.” Hindi lang dahil sa may imahe tayo ng mga santo, kundi may imahe rin tayo ni Hesus na ating Diyos. May isa akong post na nakita na inatake tayong mga Katoliko, ngunit nakuha niya ang aking atensyon dahil nagbigay siya ng mga katanungan sa atin na nais niya marinig ang kasagutan. Ang kanyang mga katanungan ay:

“Bakit walang gumawa ng Larawan o Rebulto ng mga Propeta para dalanginan?

O gumawa sila ng isang Rebulto para representation ng Dios para luhuran?

O bakit ng umakyat si Cristo ay hindi nagturo ang mga Apostol na gumawa ng Rebulto ni Cristo upang luhuran? O DAHIL SA PAGGALANG [1]?”

Noong nakaraan ay sinagot ko ang katanungan kung may imahe ba ang mga Hudyo ng mga propeta kung saan pinakita ko na mayroon nga, at ang isang halimbawa na binanggit ko ay ang mga larawan sa “Dura Europos Synagogue [2].” Ngayon, gusto ko naman sagutin ang tanong kung bakit walang gumawa ng rebulto ng Diyos bago pa ang mga Katoliko, o kahit bago pa ng panahon ni Hesus.

—————————————

QUESTION 2: Bakit walang gumawa ng rebulto ng Diyos?

Bago ko sagutin ang tanong na “bakit”, mahalaga sagutin ang tanong kung mayroon nga bang rebulto o imahe ng Diyos bago pa ang mga Kristyano o Katoliko. Ang sagot dun ay “wala.” Wala tayong makikitang halimbawa ng imahe na nagrerepresenta ng Diyos. Bakit nga ba walang imahe ang Diyos? May nagbabanggit na ito ay sa kadahilanan na bawal gumawa ng imahe o representasyon ng Diyos ayon sa Exodus 20:3-5.

Exodus 20:3-5
3 “You shall have NO OTHER GODS BEFORE ME. 4 “You shall not make for yourself a GRAVEN IMAGE, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; 5 you shall not bow down to THEM or serve them; for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and the fourth generation of those who hate me [emphasis added],

Para sa iba, kung may imahe tayo ni YHWH ay gumagawa tayo ng “graven image” ayon sa Exodus 20: 3-5 kaya bawal na raw ito kahit kailan. Ngunit, hindi sinabi sa Exodus 20:3-5 na bawal gumawa ng imahe ng true God. Ang sinabi ay bawal gumawa ng imahe ng false gods. Ang graven images o idols na binabanggit ay patungkol sa false gods. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi sa verse 3 na, “You shall have no other gods before Me.” Charle Elicott, an Anglican theologian, said:

“In heaven above . . . in the earth beneath . . . in the water under the earth.—Comp. Genesis 1:1-7. The triple division is regarded as embracing the WHOLE MATERIAL UNIVERSE. In the EGYPTIAN IDOLATRY images of all THREE KINDS were included [3] [emphasis added].”

May makikita tayo sa Deuteronomy na pinalinawag kung bakit hindi sila gumagawa ng imahe ng Diyos. Ayon sa Deuteronomy 4,

Deuteronomy 4:15
15 “Therefore take good heed to yourselves. Since you saw NO FORM on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, 16 beware lest you act corruptly by making a graven image for yourselves, in the form of any figure, the likeness of male or female, [emphasis added],

Klaro diyan na hindi dapat gawan ng imahe ang Diyos. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang pagbabawal na ito ay pang habambuhay kasi pinaliwanag ng Diyos ang dahilan sa utos na ito. Sinabi ng Diyos na “Since you saw no form.” Ibig sabihin, hindi sila pinagawa ng imahe ng Diyos kasi hindi pa nagpapakita sa kanila ang Diyos. Wala pa silang nakikitang “form” ng Diyos. Ngunit, ganito pa rin ba ang sitwasyon sa New Testament? Kung babasahin natin ang ilang verses sa New Testament, makikita natin na ang Diyos ay nagkatawang tao.

John 1:1
1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was GOD [emphasis added].

John 1:14
14 And the Word BECAME FLESH and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father [emphasis added].

Philippians 2:5-7
5 Have this mind among yourselves, which was in Christ Jesus, 6 though he was in the FORM of GOD, did not count equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied himself, taking the FORM of a SERVANT, being born in the LIKENESS of MEN [emphasis added].

Kung mapapansin ninyo, ang mga Israelita ay pinagbawal gumawa ng larawan ng Diyos dahil ang Diyos ay walang “form” nung panahon ng Old Testament. Ngunit, ang Diyos ay nagkaroon ng form noong New Testament dahil ang Diyos ay naging tao. Kung inaatake ninyo ang imahe ng Simbahang Katolika, hindi lang ang ang Simbahan ang inaatake ninyo kundi pati na rin ang pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo.

Reference:
[1] https://www.facebook.com/photo?fbid=300947144352227&set=a.106221447158132

[2] facebook.com/1926549144236044/posts/3361657650725179/

[3] https://biblehub.com/commentaries/ellicott/exodus/20.htm

Part 1:

facebook.com/1926549144236044/posts/3361657650725179/ 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.