Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

IMMACULATE CONCEPTION AND INC MINISTER pt2: MAKIKITA BA ITO SA TRADISYON?

          By: Admin Chris —————————————————— Ito ang pagpapatuloy ng aking sagot sa isang post ng isang INC minister. Noong nakaraan, naipaliwanag ko kung paanong pinatunayan ng Genesis 3:15 ang immaculate conception ni Maria na binalewala ng minisstro kahit na wala siyang argumentong binigay para sa kanyang interpretasyon [1]. Ngayon, magbibigay ako […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith

IMMACULATE CONCEPTION AND INC MINISTER pt1: TINURO BA ITO SA GENESIS 3:15?

        By: Admin Chris Isa sa mga katuruan ng Simbahang Katolika ay ang paniniwalang si Maria ay “immaculately conceived” o nilikha ng walang bahid ng kasalanan simula ng paglilihi sa kanya. Ang “immaculate conception” ay hindi paglilihi kay Hesus kundi kay Maria. Tignan natin ang binanggit ni Pope Pius IX tungkol dito. […]