Apologetics Catholic Faith Marriage Mother of God

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT

HOLIEST OF ALL WOMEN pt1: THE BLESSED FRUIT By: Pastor Manny Last month, I presented an article that provides an introduction for this series. In that article, I provided evidence that Mary is the most blessed among all women that even Protestant theologians like James White acknowledged [1]. However, some Protestants challenge the idea that […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian

BIGGER BIBLE pt1: QUOTATION AND ALLUSION

  By: Pastor Manny There are tons of differences between Catholicism and Protestantism. This includes our views on salvation, Church, etc. This time, I will focus on our differences with regards to the Scriptures, specifically the Old Testament. In comparison to them, we have a bigger Old Testament because of our seven more books (Tobit, […]

Apologetics

ITINUTURO BA NG MATEO 1:25 NA NAGKAROON NG IBANG ANAK SI MARIA MALIBAN KAY JESUS?

#AnsweringProoftexts TALATA: “Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus.” [Mateo 1:25 Ang Biblia 2001 edisyon] BUONG KATANUNGAN: May nabasa po akong website na nagsasabi na may mga kapatid si Cristo kay Maria. Ang isa sa mga binabanggit nilang talata ay ang Mateo 1:25, kung saan binabanggit […]