Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakasan ng Loob sa Diyos”

    Mayo 25, 2020. Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Mga Gawa 19, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad, at tinanong niya, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-akyat ni Jesus sa Langit”

Mayo 24, 2020. Ika-7 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Dakilang Pag-ibig ng Ama”

        Mayo 23, 2020. Sabado sa Ika-6 Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 23-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Frigia, at pinatatag sa […]