Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Walang Hanggang Kabutihan ng Diyos”

  Pebrero 19, 2019. Martes. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 29: Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.  Unang Pagbasa: Genesis 6:5-8, 7:1-5, 10 Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya’t labis na ikinalungkot ni Yahweh na […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Religion

Mga Imahe, bakit gumagamit tayo ng imahe, sinasamba ba natin?

  By: Admin Coco, Apologist Ang ating paksa ngayong araw na ito ay isang paksang hindi mamatay matay, walang kamatayan kumbaga sabi nila walang forever, there is no forever pero sa Simbahang Katolika, pagdating sa rebulto ay tila may forever na ata. Tara bigyan natin ng sagot, bakit nga ba tayong Katoliko ay mayroong mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Unahin ang Diyos sa Lahat”

  Pebrero 18, 2019. Lunes. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 50: Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod.  Unang Pagbasa: Genesis 4:1-15, 25 Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito’y nagdalang-tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva: “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.” […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Sino ang mga Pinagpapala ng Diyos?”

  Pebrero 17, 2019. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 1: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.  Unang Pagbasa: Jeremias 17:5-8 Sinasabi ni Yahweh, “Susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin, at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya’y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ni Jesus na Pagpapakain ng mga Tao”

  Pebrero 16, 2019. Sabado. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 90: Poon, aming kang tahanan noon, ngayon ay kailanman.  Unang Pagbasa: Genesis 3:9-24 Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig kong kayo’y nasa halamanan; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITANG ARAW-ARAW: “Buksan ang Aming Puso”

    Pebrero 15, 2019. Biyernes. Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 32: Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan.  Unang Pagbasa: Genesis 3:1-18 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Wagas na Pag-ibig ni Jesus”

  Pebrero 14, 2019. Huwebes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 128: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.  Unang Pagbasa: Genesis 2:18-25 Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, “Hindi mabuti na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong.” Kaya, mula sa lupa […]