Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad Ayon sa Diyos”

Hunyo 18, 2019. Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 8, 1-9 Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a. Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. Mateo 5, 43-48 UNANG PAGBASA 2 Corinto 8, 1-9 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Ibig kong ibalita sa inyo, mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagapagtanggol Natin ang Diyos”

Hunyo 17, 2019. Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 6, 1-10 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas. Mateo 5, 38-42 UNANG PAGBASA 2 Corinto 6, 1-10 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, yamang kami’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikipaglaban Kasama ng Diyos”

Photo Credit: indulgy.com   Hunyo 14, 2019. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. 2 Corinto 4, 7-15Salmo 115, 10-11. 15-16. 17-18Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.Mateo 5, 27-32UNANG PAGBASA2 Corinto 4, 7-15Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-CorintoMga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “ Si Jesus ang aming Sandigan”

Hunyo 12, 2019. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.  2 Corinto 3, 4-11 Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9 D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Mateo 5, 17-19 UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayong mga Pinili ng Diyos”

Photo Credit: https://sol2611.wordpress.com Hunyo 11, 2019. Paggunita kay San Bernabe, Apostol Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3 Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6 Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag. Mateo 5, 13-16 UNANG PAGBASA Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, maraming naniwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]