Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian God Religion Saints

The Bible was Created by Catholic Church

By: Luke Haskell At the same time people were reading the books we see as accepted (many of which do not have the authors name on them,) they were also in diverse places reading from the Shepherd of Hermes, 1 Clement, Diatessaron, the gospel of Thomas, The Book of Enoch, The Protoevangelium of James, the […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Mariology Religion Saints

PAGNINILAY PARA SA DARATING NA ALL SAINTS DAY

By: Kuya Gian Andrei Ang pananampalatayang Katoliko Kristiyano ay bukod tangi at naiiba sa lahat ng mga pananampalatayang lumitaw sa mundo. Isa sa pananampalatayang iniwan sa atin ng mga Apostol at ng mga dakilang lingkod ng Diyos ay ang pakikisalamuha natin sa mga banal o mga santo bilang iisang simbahan na magkakapatid sa iisang pananampalataya. […]

Apologetics Atheism Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics

ALLEGED BIBLE CONTRADICTIONS: IS JESUS THE ONLY MAN WHO HAS ASCENDED TO HEAVEN? By Chrisoliver Delacruz

We are Christians, and as Christians, we recognize that the Bible is infallible. We recognize that the biblical verses do not clash against each other, and this is what we explicitly see in 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16 16 All scripture is inspired by God and[a] profitable for teaching, for reproof, for correction, and […]

Apologetics Bible Canon of Scriptures Catholic Church DCF Apologetics

BAKIT MALI ANG PANINIWALANG BIBLIYA LAMANG O BIBLE ALONE?’

Ang paniniwalang “Bible Alone” na sa Latin ay ”Sola Scriptura” ay lumitaw lamang noong 1500s sa pamumuno ni Martin Luther na dating pari. Siya ang pinuno ng Protestanismo. Nag protest siya o kinalaban niya ang Iglesia Katolika kaya nga tinawag siyang “Protestante”. At mula sa kanya ay marami na ngayon ang nag-protesta. Marami na ngayong […]