Apologetics / Reflections Bible Canon of Scriptures Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith Religion

MY REVIEW OF THE BOOK OF SUSANNA (CHAPTER 13 OF THE GREEK VERSION OF DANIEL)

By Duane Cartujano Many stories about Daniel, similar to those in the Old Testament book, circulated in ancient Judaism during the 2nd temple period. Portions of these were seen at Qumran. Susanna and Bell and the Dragon are two entertaining short stories that probably spread separately and were later inserted into the book of Daniel. […]

Apologetics / Reflections Bible Canon of Scriptures Catholic Church DCF Apologetics

BAKIT MALI ANG PANINIWALANG BIBLIYA LAMANG O BIBLE ALONE?’

Ang paniniwalang “Bible Alone” na sa Latin ay ”Sola Scriptura” ay lumitaw lamang noong 1500s sa pamumuno ni Martin Luther na dating pari. Siya ang pinuno ng Protestanismo. Nag protest siya o kinalaban niya ang Iglesia Katolika kaya nga tinawag siyang “Protestante”. At mula sa kanya ay marami na ngayon ang nag-protesta. Marami na ngayong […]