Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ipagtanggol ang Simbahan”

Agosto 18, 2019. Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 39, 2. 3. 4. 18 Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin. UNANG PAGBASA Jeremias 38, 4-6. 8-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Puso ng Isang Bata”

Agosto 17, 2019. Sabado Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11 D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay. UNANG PAGBASA Josue 24, 14-29 Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao: “Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matagalang Pag-iibigan”

Agosto 16, 2019. Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling. Biyernes Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon . Salmo 135, 1-3. 16-18. 21-22 at 24 Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan. UNANG PAGBASA Josue 23, 1-13 Pagbasa mula sa aklat ni Josue Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Birheng Maria, Iniakyat sa Langit”

Agosto 15, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria. Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16 Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. UNANG PAGBASA Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Makipagkasundo sa Kapwa”

Agosto 14, 2019. Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir. Miyerkules ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 65, 1-3a. 5 at 16-17 Ang Diyos ay papurihan! Ang buhay ko’y kanyang bigay! UNANG PAGBASA Deuteronomio 34, 1-12 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Dakila ng Isang Bata”

Agosto 13, 2019. Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Deuteronomio 32, 3-4a. 7. 8. 9 at 12 Bayang hirang ng Poong D’yos ay laan sa kanyang lubos. UNANG PAGBASA Deuteronomio 31, 1-8 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, “Ako’y sandaa’t dalawampung taon […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtupad sa Salita”

Agosto 12, 2019. Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. UNANG PAGBASA Deuteronomio 10, 12-22 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, “bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon: Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad […]