Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Jesus Christ Religion

13 of the best ways to evangelize like Jesus

What is the greatest way to evangelize in your opinion? Agree or disagree: Here is what I commonly find to be people’s answers based on personality, disposition, or what works for them: Ask the right questions. Provide good answers. Reach them at their heart and let them know you care through action, teaching them how […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! […]