Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Langit”

Oktubre 21, 2019. Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 4, 20-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Panalanging Abot sa Langit”

Oktubre 20, 2019. Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Exodo 17, 8-13 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Espiritu ng Diyos”

Oktubre 19, 2019. Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 4, 13. 16-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan kundi sa kanyang pananalig sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malayang Puso”

Oktubre 18, 2019. Kapistahan ni San Lucas, Manunulat ng Mabuting Balita UNANG PAGBASA 2 Timoteo 4, 10-17b Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan; siya’y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Cresente, si Tito nama’y sa Dalmacia. Si […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]