Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nawawalang Tupa”

Disyembre 10, 2019. Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon UNANG PAGBASA Isaias 40, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias “Aliwin ninyo ang aking bayan.” Sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila.” Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinango ko na sila sa pagkaalipin’ pagkat nagbayad na sila nang ibayo sa […]

Catholic Church Catholic Faith Christian News

Did You Know That Your Favorite Pretzel Is Uniquely Catholic And Is 1400 Years Old!

by: Kuya Kiko I love pretzels, especially the ones coated with chocolates! And who doesn’t? We grew up with it when we were kids and the same can be said with our parents and grandparents! According to our Catholic tradition, it was the Italian monks who invented pretzels during the early 7th century- apologies to […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Magbalik sa Panginoon”

Disyembre 8, 2019. Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 11, 1-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gumawa ng Mabuti”

Disyembre 7, 2019. Paggunita kay San Ambrosio. Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 30, 19-21. 23-26 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na Banal ng Israel: Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis nang matagal! Kayo’y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Pananampalataya”

      Disyembre 5, 2019. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 26, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag ang ating lungsod, Hindi tayo maaano, Matibay ang muog. Bayaang bukas ang mga pintuan, Upang makapasok ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkaing Mula sa Diyos”

    Disyembre 4, 2019. Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 25, 6-10a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyon: Sa Bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa, gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handa’y masasarap na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapit sa Salita ng Diyos”

Nobyembre 29, 2019. Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Daniel 7, 2-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba’t ibang dambuhala. Ang una ay […]