Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ni Jesus”

Enero 22, 2020. Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, “Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteong ‘yon. Ako ang lalaban sa kanya.” Sinabi ni […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtulong sa Kapwa”

Enero 21, 2020.Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 16, 1-13 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Huwag mong ikalungkot nang labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Gaya ng Isang Bata”

Enero 19, 2020. Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA Isaias 9, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdala Papunta kay Jesus”

Enero 17, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 8, 4-7. 10-22a Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, “Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo’y ayaw sumunod sa inyong mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Maysakit”

Enero 15, 2020. Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 3, 1-10. 19-20 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapangyarihan ng Diyos”

Enero 14, 2020. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 1, 9-20 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa Templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng Templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha […]