Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkilala kay Maria, Ina ng Simbahan”

Hunyo 1, 2020. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan. UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 12-14 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Pagkaakyat ni Hesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa Bundok ng mga Olibo, na halos isang kilometro ang layo. Ang mga ito’y sina Pedro, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Makapangyarihang Espiritu Santo”

Mayo 31, 2020. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-akyat ni Jesus sa Langit”

Mayo 24, 2020. Ika-7 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapala ng Diyos”

Mayo 19, 2020. Martes sa Ika-6 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 22-34 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

Mayo 16, 2020. Sabado sa Ika-5 Linggo ng Muling Pagkabuhay. UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 1-10 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan […]