Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sunod sa Kalooban ng Diyos”

Hulyo 31, 2021. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest (White). Mga Pagbasa mula sa Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Levitico 25, 1. 8-7 Pagbasa mula sa aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises nang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mamahaling Perlas”

Hulyo 28, 2021. Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green). UNANG PAGBASA Exodo 34, 29-35 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbibigay sa Kapwa”

Hulyo 21, 2021. Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng Simbahan. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green) Or Optional Memorial of St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Para sa Diyos”

Hulyo 17, 2021. Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Saturday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White). UNANG PAGBASA Exodo 12, 37-42 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, naglakbay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pasensya sa Kapwa”

Hulyo 16, 2021. Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Friday of the Fifteenth Week of the Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of Our Lady of Mt. Carmel (White). UNANG PAGBASA Exodo 11, 101-12. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pusong Masunurin”

Hulyo 14, 2021. Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. o kaya Paggunita kay San Camilo ng Lellis, pari. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. Camillus de Lellis, Priest (White). UNANG PAGBASA Exodo 3, 1-6. 9-12 Pagbasa mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Katotohanang Kailangan”

Hulyo 9, 2021. Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon. o kaya Paggunita kay San Agustin Zhao Ron, pari at martir at mga Kasama, mga martir Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel. Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green) or Optional Memorial of St. Augustine Zhao Rong, Priest, and Companions, […]