Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad Ayon sa Diyos”

Hunyo 18, 2019. Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 8, 1-9 Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a. Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. Mateo 5, 43-48 UNANG PAGBASA 2 Corinto 8, 1-9 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Ibig kong ibalita sa inyo, mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagapagtanggol Natin ang Diyos”

Hunyo 17, 2019. Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) 2 Corinto 6, 1-10 Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4 Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas. Mateo 5, 38-42 UNANG PAGBASA 2 Corinto 6, 1-10 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, yamang kami’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “ Si Jesus ang aming Sandigan”

Hunyo 12, 2019. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.  2 Corinto 3, 4-11 Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9 D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Mateo 5, 17-19 UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11 Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News Trending

Pope says marriage can only be between a man and a woman and ‘we cannot change it’

Carol Glatz  3 September, 2017   By virtue of its very definition, marriage can only be between a man and a woman, Pope Francis has said in a new book-length interview. “We cannot change it. This is the nature of things,” not just in the Church, but in human history, he said in a series of […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala Natin sa Diyos na Buhay”

  Abril 25, 2019. Huwebes, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.  Salmo 8: Maningning ang iyong ngalan. Poon, sa sangkalupaan.  Unang Pagbasa: Gawa 3:11-26 Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya’t sinabi ni Pedro sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay ni Cristo”

  Abril 22, 2019. Lunes. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 16: Diyos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin. Unang Pagbasa: Gawa 2:14, 22-33 Kaya’t tumayo si Pedro, kasama ng labing-isang apostol, at nagsalita nang malakas, “Mga taga-Judea, at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. “Mga Israelita, […]