Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! […]

Catholic Church Christian Faith

Pananampalataya, sapat na nga ba ito upang ikay maligtas?

Pananampalataya lamang daw ang Kailangan upang maligtas! Sinasabi ng maraming sekta ng Relihiyon ngayon na walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang pananampalataya lamang. Β  Ngunit ang tanong ito ba ay sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan o ng Bibliya? Β  Unang-una sa lahat wala pong mababasa sa bibliya na “Faith Alone” is not enough for […]