Catholic Church CBCP News News politics

HINDI NGA BA TALAGA TAKOT SA DIYOS ANG CBCP? SAGOT SA MAPANLINLANG NA HEADLINE NG BULGAR NEWS PAPER

Makikita po natin sa Front Page ng Bulgar News Paper na nakasulat ang mga katagang ‘Kung sa Diyos wala kaming takot SA’YO PA DUTERTE!’ – ARCHBP. VILLEGAS Ngunit kung babasahin natin ang nilalaman mismo ng bulgar ito ang ating mababasa.   Ang sabi po sa nilalaman ay ito “We are only afraid of sin, we are not […]