Apologetics / Reflections Catholic Church Christian Trinity

Ilang Diyos ba ang pinaniniwalaan at sinasamba ng Iglesia Katolika?”

RESPONSE: ISA lamang po ang pinaniniwalaang Diyos ng Iglesia Katolika at ISA lang pong Diyos ang aming sinasamba. Ang Iglesia Katolika ay hindi nagtuturo ng tatlong dios, kundi ISA lang. (Ephesians 4:6) Wala man pong direktang sinabi sa Bibliya na ang Diyos ay may tatlong persona, ngunit mapapatunayan po natin gamit mismo ang Banal na […]