Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Makita ang Liwanag at Kulay ng Buhay”

Photo Credit: defendbigbird.com

 

 

Pebrero 20, 2019. Miyerkules. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 116: Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. 

Unang Pagbasa: Genesis 8:6-13, 20-22

Pagkalipas ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito’y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa.

Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala nang tubig. Palibhasa’y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya’t nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko.

Pitong araw pang naghintay si Noe, at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito’y may tangay nang sariwang dahon ng olibo. Kaya’t natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas ng pitong araw si Noe saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik.

Noon ay 601 taóng gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, at sinunog bilang handog.
Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, “Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao bagama’t alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan.

Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon.

Hanggang naririto’t buo ang daigdig,
tagtanim, tag-ani, palaging sasapit;
tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig,
ang araw at gabi’y hindi mapapatid.”

Ebanghelyo: Marcos 8: 22-26

Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito.

Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, “May nakikita ka ba?”

Tumingin ang lalaki at sumagot, “Nakakakita po ako ng mga tao na parang punongkahoy na naglalakad.”

Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya nang malinaw.

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan.”

Pagninilay:

Naiiba ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus ngayong araw na ito, dahil madalas ay isang sabi lang ni Jesus kahit pa nga hindi niya hawakan o makita ang may-sakit ay gumagaling agad ito. Ngunit bakit ngayon ay sa unang beses ay hindi pa nakakita agad nang malinaw ang bulag? Sa pangalawang beses pa lamang siya nakakita ng malinaw at tuluyang gumaling.

Mas sumasalamin ito sa atin kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Tayong mga tao madalas ay kailangan pang paulit-ulitin ang mga bagay bagay bago natin maunawaan. Ang Diyos naman ay dahan dahan tayong ginagabayan sa ating paghihilom. May mga bagay na kailangan nga naman ng oras bago maintindihan. May mga sugat o karamdaman na kailangan ng panahon bago gumaling. Ang mahalaga’y tiyagain natin ang ating sarili at ang sitwasyon sa pag-asang darating ang ating pagpapagaling mula sa Diyos.

Kagaya na lamang ng paghupa ng baha. Hindi ito agad-agad. May mga ibang problema din tayo sa ating buhay na hindi agad-agad masosolusyunan. Kailangang daanan natin ang kada baitang na paghihirap hanggang sa ito’y matapos. Parang isang pagpapasan ng Krus. Kaya lang ang kaibahan kapag kasama natin ang Panginoon, ay sigurado tayong anuman ang ating maging daaanan, kahit kalbaryo pa ay maganda pa rin ang kahihinatnan.

Huhupa rin ang baha at matutuyo ang lupa. Darating man ang gabi’y makakapagsimula muli kinabukasan sa bagong umaga.
Nagiging bulag man tayo sa mahabang panahon, darating ang araw na makakakita rin tayo sa tulong ng Panginoon. Wala man sigurado sa buong mundo, ang mahalaga ay sigurado tayo na mayroon tayong Diyos, mahal Niya tayo at hindi Niya tayo pababayaan kailanman.

Ito lang ay sapat na. Pasanin natin nang may lubos na pagpapasensiya ang bawat Krus natin, tulad ni Jesus, upang madala din tayo ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.