Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Depensa sa Katotohanan”

Hulyo 30, 2020. Huwebes sa Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 18, 1-6
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipahahayag ako sa iyo.” Nagpunta naman ako, at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad, at hinuhugisan nang panibago.
Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, “Hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo’y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 2abk. 2d-4. 5-6
Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 47-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.

“Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?” tanong ni Hesus. “Opo,” sagot nila. At sinabi niya sa kanila, “Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.”
Nang masabi na ni Hesus ang mga talinghagang ito, siya’y umalis doon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Nauunsiyami na ba kayo sa mundo? Tila nadadala na ba kayo ng mga negatibong pananaw at mga nangyayari sa panahon ngayon? Isa itong paalala ng Panginoon na sa mundo ay samu’t saring tao ang makikita maging sa loob ng Simbahan na sumisimbulo sa lambat. Subalit hindi natin makokontrol ang kanilang mga pananaw at salita.

Ang katotohanang ito ay iwas pagkadismaya at iwas paniniwala sa mga kasinungalingan na maaring gamitin ng diablo upang ilayo tayo sa tunay na Simbahan. O kaya naman upang itulak tayo sa kalungkutan at depresyon. Kung gayon, ano ang ating dapat gawin? Una, patuloy lamang nating panghawakan ang katotohanan kahit ano pa man ang sabihin ng iba. Ang buong katotohanan ay palaging magbibigay ng kapayapaan kahit masaklap man ito.

Sapagkat ang buong katotohanan ay laging may pag-asa. Ang katotohanan ay si Jesus. May pagbangon na kasama hindi man agad agad. Kung may pasakit at krus, mayroon ding muling pagkabuhay. Kailangan lamang dumaan muna sa dilim ng libingan ngunit hindi ito magtatagal kasama ni Jesus at sa Kanya. Sa pagtatanggol ng katotohanan, hindi ibig sabihin ay kailangan tayong makipag-away at ipilit ito sa iba. Sabi nga ng isang banal at doktor ng simbahan na si San Agustin ng Hippo, “ang katotohanan ay parang isang leon. Pakawalan mo ito at kaya nitong ipagtanggol ang kanyang sarili.”

Ikalawa, umasa tayo. Umasa tayong naririnig ng Diyos ang panaghoy ng mga taong tuwid at patuloy na nananalig sa Diyos sa kabila ng pagkamakasalanan ng mundo. Umasa tayong may hangganan at paghuhusga ang mga bagay-bagay.

May kahihinatnang karapat-dapat ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang pinili at inasal sa mundo hanggang huli. Sa gayon, hindi tayo mapupuno ng negatibong alalahanin. Sapagkat alam na natin kung ano ang katapusan ng mga masasama. Alam nating hindi sila magtatagal anumang kapangyarihan ang hawak nila ngayon. Patuloy lamang tayong lumaban sa mabubuting salita, gawa at panalangin. Hindi gamit ang sandata ng kalaban na pagmamataas, paghuhusga, pang-aalaska at pagsabi ng masasamang salita. Kung hindi gamit ang mga sandatang mula sa Diyos – habag, kawang-gawa at dasal. Ito ang laging magwawagi sa bandang huli.

Isama natin ang Diyos sa ating mga laban sa buhay, sumunod tayo at magpa-akay sa Kanya sapagkat Siya ang laging nagwawagi. Kung tayo lang, madali tayong madapa, matalo, mainip at maguluhan, subalit Diyos ang ating sandigan ngayon hanggang wakas. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.