Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos na Nagpapalago”

Oktubre 29, 2019. Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 8, 18-25
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila! Tayo mang tumganggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito’y hihintayin natin nang buong tiyaga.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6
Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

MABUTING BALITA
Lucas 13, 18-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito’y lumaki hanggang sa maging punongkahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito.”

Sinabi pa ni Hesus, “Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupat umalsa ang buong masa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa inyong lahat! Ang talinghaga ng butil ng mustasa at tinapay na lebadura ay ilang beses nating narinig. Subalit laging parang bago ito sapagkat ang Salita ay naririnig natin sa iba’t ibang bahagi ng ating buhay. Kung saan, ang mensahe ng Diyos ay laging natatangi. Ano ang sumisimbulo sa mustasa? Maaring ito ay ang mga maliliit na ating ginagawa araw-araw. Halimbawa bilang magulang, ang mga araw-araw na ginagawa tulad ng pagluluto, presensiya sa mga anak, paglalaba, paglilinis o pagmamaneho para sa mga anak. Hindi man siguro mapasalamatan araw-araw subalit bahagi ito ng pagtatanim natin ng pagmamahal sa mga anak. May kalakip na mensahe ito na minamahal natin ang ating mga anak kahit mukhang wala lang sa ating paningin o sa atin mang mga anak. Ang mga maliliit na sakripisyong ito ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ganito rin ang ating simbahan na ating bahay espiritwal. Noon ay napakaliit nito at kakaunti ang mga miyembro.

Subalit dahil sa “maliliit” na ginawa ng mga apostoles araw-araw ng kanilang buhay ay naging malaki ito at naging pundasyon ng ating Simbahan. Araw-araw ay binigay nila ang sarili sa Diyos. Araw-araw silang nagsikap, nagpahayag ng Mabuting Balita nang buong puso. Kaya naman, kung mayroon tayong maliliit na bagay na ginagawa lalo para sa Panginoon, ipagpatuloy lang natin ito. Sapagkat hindi man natin makita ang resulta sa ngayon, siguradong may kahihinatnan ito. Lalago at uusbong ito. Palalaguin ito ng Panginoon. Gaya ng mustasa na pinakamaliit sa lahat tapos kapag lumaki ay siya ay nagiging tahanan ng mga ibon. Pati na rin ng tinapay na kapag may lebadura ay bigla itong lalaki. Sa tulong ng Panginoon at sa Kanyang awa. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.