Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Habag sa Kapwa”

Photo Credit: lds.org

 

Disyembre 14, 2018. Ikalawang Linggo Adbiyento.

Salmo 1: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Unang Pagbasa: Isaias 48: 17-19

Ganito ang sabi ng Banal na Diyos ng Israel,
ni Yahweh na sa iyo’y tumubos:
“Ako ang iyong Diyos na si Yahweh.
Tuturuan kita para sa iyong kabutihan,
papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran.
“Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos,
pagpapala sana’y dadaloy sa iyo,
parang ilog na hindi natutuyo ang agos.
Tagumpay mo sana ay sunud-sunod,
parang along gumugulong sa dalampasigan.
Ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat,
at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak.”

Ebanghelyo: Mateo 11:16-19

“Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila’y mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro: ‘Tinugtugan namin kayo ng plauta ngunit ayaw ninyong sumayaw! Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis!’

Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, ‘Sinasaniban ng demonyo ang taong iyan.’

Nakita naman nila ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, ‘Tingnan ninyo ang taong ito! Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan.’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito.”

Pagninilay:

Kahit anong gawin at gaano man kabuti ang isang tao ay may masasabi lagi ang iba. Kung si Jesus at San Juan Bautista ay may nasasabi pa rin ang ibang tao. Paano pa kaya tayo sa ating buhay? Ngunit kaya nga hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay kung ano ang sabi ng Diyos.

Habag ang gusto ng Panginoon. Anuman ang ating estado sa buhay at saan man tayo inilagay ng Panginoon, tinatawag tayong maging mahabagin at mapagtanggap sa ating kapwa. Tulad ni Jesus na kaibigan ng mga makasalanan. Hindi sa pakikibahagi sa mga masasamang gawain ngunit upang sila’y akayin tungo sa pagbabago para sa kanilang kaligtasan.

Paano mo tingnan ang iyong kapwa? Ikaw ba’y madaling magalit sa kanilang mga kapintasan? Tandaan natin sana tayo ay may mga kapintasan din at kailangan din ng awa ng iba. Kung tayo ay laging maghahanap ng mga pagkakamali ay laging mayroon nito. Tayo ay pawang mga taong galin sa abo lamang at malayo sa perpekto. Pero ang tunay nating pagmamahal sa kapwa ay magdudulot sa atin ng lakas upang magpasensiya, magtiyaga at patuloy na magmahal.

Dapat lamang itong gawin tulad ng ginawa ni Jesus sa atin.

Panalangin: Panginoon bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba at mapagtanggap ng kapwa. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.