Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapit sa Salita ng Diyos”

Nobyembre 29, 2019. Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 2-14
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba’t ibang dambuhala. Ang una ay parang leon ngunit may pakpak ng agila; nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, “Sige, magpakasawa ka sa karne.’ Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito’y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito’y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito.

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito at apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y sangmilyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakila-kilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyariham ngunit pinanatiling buhay nang kaunti pang panahon.

Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81
Tugon: Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 29-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga: “Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punongkahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo: magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko’y hindi magkakabula”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat!

Ang mga tao ay palaging naghahanap ng palatandaan. Laging gusto ng kasiguraduhan o “assurance” sa wikang ingles. Ang iba ay kumokunsulta pa sa manghuhula o horoscope, swerte, karma, pamahiin at kung anu-ano pa mang sabi-sabi na isang malaking kasalanan dahil ang mga ito ay nagiging pamalit sa Diyos at sa tunay na pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sa buhay Kristiyano natin, hindi dapat tayo umaasa sa mga palatandaan o kasiguraduhan sa buhay. Ano ang dapat nating panghawakan? Iisa lamang – ang salita ng Diyos. Kung hindi ito, at hindi ang Simbahan, magtaka na kayo. Baka kaya maraming naliligaw ngayon ay sa iba na naniniwala at lumalapit. Hindi sa mismong Bukal ng kapayapaan at buhay – ating Panginoong Jesu Cristo.

Gaya ng sabi ni Jesus. Hindi mawawaglit ang Salita Niya bagamat ang lahat ng bagay ay matatapos. Lahat ng bagay ay nagbabago. Pansin ninyo po ba? Kahit ang buhok natin madaling magbago. Maya-maya lamang hindi natin namamalayan na puti na ito o kaya ay mahaba na pala. Gayon din ang mga kulubot sa ating mukha. Mga cellphone at gadgets napakadaling magpalit. Kabibili mo lang maya-maya lamang ay naluma na agad. Lahat sa ating paligid ay nagbabago. Ano lang ang hindi? Ang Salita ng Diyos. Kung gayon, ano ang dapat nating kinakapitan at dapat na tinatandaan? Ano ang dapat isinasapuso at hinuhugot natin kapag may pinagdadaanan? Ang Salita ng Diyos. Subukan nating magbasa ng Bibliya habang nananalangin sa Espiritu Santo. Isang kabanata lamang sa isang araw. Tiyak ay matatapos natin ito bago tayo mamatay. May baon tayong dadalhin natin sa sinumang nakakasalamuha natin at pagtawid sa kabilang buhay. Maganda ring magrosaryo tayo nang naninilay sa buhay ni Jesus.

Ito rin ay hango sa Bibliya at makakasama pa natin si Maria ating Ina habang naglalakbay sa buhay ng ating Panginoon. Labinlimang minuto lamang para matapos ang limang dekada. Napakaiksi nito para sa benepisyong makukuha natin at ng iba tao mula dito sa tulong ni Maria. Marami tayong maaring ipagdasal. Sa lahat ng nangyayari sa pamilya, sa bansa at lahat ng problema ng ibang tao at mga kaluluwa sa purgatoryo, ipanalangin natin sila sa Santo Rosaryo. Tiyak magwawagi tayo sa lahat ng hamon ng buhay dahil tayo ay tila nakasakay sa isang barkong matibay at malakas hindi natatangay o nagagapi ng anumang alon o bagyo sa buhay.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Anna Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.