Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Cristo Lamang”

 

 

 

Disyembre 21, 2019. Sabado sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikaanim na Araw ng Simbang Gabi.

UNANG PAGBASA
Awit 2, 8-14
Pagbasa mula sa aklat ng Awit ni Solomon

Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig,
mga gulod, tinatahak upang ako’y makaniig.
Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa,
mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla.
Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya,
sumisilip sa bintana para ako ay makita.
Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran:
“Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal.
Lumipas na ang taglamig sa buong lupain
at ang tag-ulan ay natapos na rin.

Bulaklak sa kaparangan tingna’t namumukadkad na,
ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya,
sa bukid, ang mga ibo’y humuhuni, kumakanta.
Yaong mga bungang igos ay hinog nang para-para,
at ang mga punong ubas, sa bulaklak ay hitik na.
Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka.
Ika’y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan,
halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan,
at nang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21
Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-45
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak niyang sinabi, “Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Matapos ang pagbisita ng anghel Gabriel sa Nazaret, kung saan umoo si Maria sa plano ng Diyos at nagdalantao siya, naglakbay siya nang malayo tungo sa kanyang pinsang si Elisabet. Si Elisabet ay nagdadalang tao rin ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagkakita niya kay Maria, ito ang kanyang bati sa kanya. “Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon.” Wika ni Elisabet kay Maria.

Puno ito ng galak at pagsasalamin ng kabutihan ng Diyos kay Maria. Tayo ba ay mabuti rin ang ibinabalita at ipinamamahagi sa iba? Kahit gaano kaganda ang regalo na nakabalot sa makikintab at makukulay na papel ay wala pa ring mas hihigit sa puso at pagkataong malinis na humaharap sa ibang tao. Gaya ni Elisabet kay Maria, at tulad ni Maria kay Elisabet, dapat ang dala natin sa ibang tao ay si Cristo at ang kanyang pagpapala, tuwa at kapayapaan.

Magagawa nating batiin ang isa’t isa nang tuwa kung nananalig tayo sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Bakit? Bawat problema ay makakaya. Kahit anong gusot ay may solusyon. Lahat ay mas magaan kung kasama ang Diyos. Masasabing tunay tayong pinagpala kung tulad ni Maria, si Jesus ang pumupuno sa ating kalooban at si Jesus din ang ibinibigay natin sa iba.

Ano nga ba ang dala dala natin sa ating kalooban? Ano ang hatid natin sa ibang tao bukod sa mga regalo at magagarbong handaan? Si Cristo nga ba? Kabanalan ba? Pagpapatawad ba at paghingi ng tawad? Pagpapasalamat?

Kung ang mga ito ang laman ng iyong puso at iyo ring binabahagi sa iba ang mga ito, nasa iyo na ang tunay na diwa ng pasko. Hindi ito makukuha sa materyal na bagay ngunit kay Cristo lamang. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.