Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magbigay ng Mula sa Puso”


Photo Credits: SaltandLightTV

 

Nobyembre 26, 2018. Lunes. Ika-34 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. 

Unang Pagbasa: Pahayag 14:1-3, 4-5

Tumingin ako, at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama.

At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng mga alon sa dagat at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko’y parang tugtugan ng mga alpa.

Sila’y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at sa harap ng apat na nilalang na buháy at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na iyon kundi ang 144,000 na tinubos mula sa sanlibutan.

Ito ang mga lalaking nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa Kordero saanman siya magpunta. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero.

Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan.

Ebanghelyo: Lucas 21:1-4

Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa Templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng dalawang tigsisingkwenta sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, “Ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat.

Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay.”

Pagninilay:

Malapit na naman ang kapaskuhan at tuwing pasko’y naalala natin ang magbigayan. Ngunit tuwing pasko na lamang ba ito? Hindi ba maaring ang pagbibigay ay bahagi ng ordinaryo nating buhay? Anuman ang ating estado sa buhay, mayroon tayong maiaalay.

Tulad na lamang ng biyuda na tampok sa ating ebanghelyo ngayon. Isang paala-ala sa ating lahat ito, bagamat natunghayan na natin ang kanyang istorya noong mga nakaraang linggo. Mahalagang habang papalapit na ang Disyembre ay maintindihan natin ang tunay na diwa ng pagbibigay at lagi tayo mapaalalahanan.

Tuwing Disyembre ay mas maraming pera ang mga tao dahil sa ito ay tinatawag na “Peak Season”. Mas maraming tao sa mga pamilihan, mas abala ang mga tao sa opisina, may mga bonus ang mga empleyado kaliwa’t kanan. Kaya naman madalas ang mga tao’y nagbibigay kapag ka marami ang kanilang hawak. Kapag ka may sobra sa kanilang palad at ito naman ay nakatutulong pa rin. Kahit isang beses man sa isang taon ay para tayong nagiging mga mayayaman na minamasdan ni Jesus na naghuhulog ng malaki bilang handog sa kanya.

Subalit ang biyuda ay sumasalamin sa karamihan sa atin kapag ordinaryong araw. Ito rin ay larawan ng kung sino man sa atin ang wala masyadong mayroon. Walang sobra. Minsan sakto lang at madalas kulang pa ngunit piniling magbigay kahit karampot mula sa kanyang kakayanan. Wala siyang itinago mula sa Diyos. Nagbigay siya ng marami pa rin dahil ibinigay niya ang lahat kahit barya lamang ito sa paningin ng iba.

Siya ang mas kinalugdan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi tumitingin kung ilang numero ang perang ibinibigay o kung limpak-limpak na salapi ang ating ibabahagi sa lahat. Ang mahalaga sa kanya’y ang ating puso. Ano ba ang laman ng iyong puso? May laman ba itong pag-ibig at habag sa iyong kapwa na nagtutulak sa iyo upang magbigay?

Sa ganitong paraan, mas nagiging matimbang ang pagbibigay, hindi lamang kung tayo’y sagana kung hindi, kasama na ang ordinaryong panahon bago at matapos ang pasko.

Kung ano ang ating kayang ibigay, kahit tila kakaunti ito at sakto lang sa ating paningin. Kung tayo’y magbibigay pa rin, dahil sa habag at pangangailangan ng iba at magtitiwala tayong kahit mabawasan pa ang kaunting mayroon tayo. Tiyak ay dadagdagan pa ng Diyos ang ating biyaya. Sapagkat kung nagbibigay tayo sa iba lalo sa mga kapus-palad, Diyos mismo ang ating binibigyan. Kung naiintindihan natin ito’y, dapat alam nating Diyos din ang magbabalik sa atin ng ibinahagi natin sa iba. Higit. Sobra. Nag-uupaw kaysa sa ating inihandog.

Gaano man kaliit sa ating tingin ang ating ibinabahagi, malaki ito sa paningin ng Panginoon. Dahil mas malaking pagmamahal ang ating inilalakip kasama ng ating handog sa panahong tila kaunti lang ngunit magbibigay pa subalit nagbibigay pa rin tayo.

Kung ganito’y tunay tayong magiging mayaman sa Panginoon at magbigay man tayo mula sa kaunting mayroon tayo, dadagdagan pa niya ito. Mas lalo tayong magkakaroon. Tunay ngang iba ito kaysa sa pagiintindi ng mundo ngunit ito ang gawa ng Diyos na higit pa sa abot ng ating mga munting isipan.

Magtiwala tayo sa kanya. Dahil higit sa lahat ng tao at bagay sa mundo, siya ang pinakakarapat-dapat na pagkatiwalaan.

Panalangin: Jesus, kaawaan at pagtibayain mo kami. Kaming mga makasalanang nananalig sa iyo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.