Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Pagsubok sa ating Buhay”

Photo Credit: apostees.com

 

Disyembre 6, 2018. Huwebes. Unang Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 118: Pinagpala’y dumarating sa ngalan ng Poon natin. 

Unang Pagbasa: Isaias 26:1-6

Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag na ang ating lunsod; si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay.

Buksan ang pintuan, at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo’y nagtitiwala.

Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Ibinababâ niya ang mga nasa itaas; ibinabagsak niya ang lunsod na kanilang tinitirhan; hanggang maging alabok ang mga pader nito. Ito’y tinapak-tapakan ng mga taong hinamak; at ginagawang tuntungan ng mahihirap.”

Ebanghelyo: Mateo 7:21, 24-27

“Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato.
Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato.

Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan.

Umulan nang malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak.”

Pagninilay:

Kanino o saan ba tayo umaasa? Sa pera? Sa sariling kakayanan? Sa ibang tao? Ngunit lahat ng mga ito ay lumilipas at madaling nawawala. Kahit mayroon tayong ilang milyong pera sa bangko at bantayan natin ito buong buhay natin. Mauubos at mauubos din ito.

May bahay man tayong magara at kotseng pinakabagong modelo, dumating ang mga sakuna o baha, lindol at apoy, kayang tupukin ang lahat ng ito sa isang iglap.
Ang mga materyal na bagay tulad ng pera, bahay, sasakyan at pagkain ay mga pangunahing kailangan sa buhay. Ngunit hindi sa kanila dapat umiikot ang ating buhay. Hindi dapat ang mga ito ang ating paglalalanan ng pag-iisip, pagmamahal, oras at panahon. Ang lahat ng ito maging ang ating lakas ay nilikha at binigay sa atin para sa Diyos lamang.

Kung itong lahat ang ating papangarapin at ating kalilimutan ang ating kaluluwa at pusong tanging madadala natin sa langit, hindi ba’t tayo rin ang talo bandang huli? Kaya naman walang dudang sinabi ni Jesus sa huling libro ng Bibliya na tinatawag na “Pahayag” tinawag niyang mahihirap ang mga taong ganito ang pag-iisip. Bakit kaya? Ito rin marahil ang ibig sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw.

Marami sa atin, sa pera at materyal na bagay iginugugugol ang lahat ng oras at lakas. Sa kanila iniaasa ang kaligayahan. Akala ng iba’y kapag mayroon ka na nitong lahat gaya ng ipinapalabas ng mundo’y sagana ka at tagumpay sa buhay. Subalit ibang iba ito sa Ebangheyo na itinuturo ng Simbahan at ng ating Panginoon.

Tuwing may darating na problem, matinding kalungkutan, pag-iisa, at pagkadismaya sa buhay. Maisasalba ba tayo ng perang hinahangad at inipon natin? Hindi maibibigay ng kahit anong materyal na bagay ang pinakakailangan ng ating puso – ito ay ang pagmamahal na galing sa Diyos. Pagmamahal na nadarama at ibinabahagi sa lahat ng tao sa buhay lalo na ang mga nangangailangan.

Kaya naman, ngayong pasko at sa susunod pa kahit hindi na pasko, baunin natin ito at pagnilayan. Mas minamahal ko ba ang mga pag-aari ko kaysa sa aking kapwa?

Hayaan nawa nating ang mga pag-aari natin ang magsilbi sa atin upang ibahagi natin ang tunay na kaligayahang dulot ng pagbibigay at pagmamahalan sa pamamagitan natin at ng ibang tao.

Itatwa natin ang ating pusong makasarili at mapagimbot ng galit at bitawan natin itong lahat sa Diyos na siyang magiging ating sandigan sa lahat ng oras. Siya ang batong ating matibay na pundasyon. Kapag sa Diyos ang sentro ng ating buhay, hindi tayo madadala ng kahit anong problema. Gaano man ito katindi, gagawin lamang tayong mas malakas at mas malapit sa Panginoon. Sa ginhawa man o sa hirap. Sa lahat ng oras hindi tayo mahihiwalay sa Panginoon. Amen. +

Panalangin: Panginoon, bigyan mo ako ng kalinawan ng isip upang aking maggawa ang iyong kalooban. Ang aking puso’y kunin mo at ilagay mo sa loob ng iyong puso upang ikaw ang aking pundasyon at sandigan, ang aking tahanan magpakailanman. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.