Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Matapat”

Hunyo 13, 2020. Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 19-21
Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdaka’y iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap: “Magpapaalam po muna ako sa aking ama’t ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.”
Sumagot naman si Elias: “Sige, umuwi ka muna.”
Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya na isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao, at sumunod kay Elias at naging katulong nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 33-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito’y trono ng Diyos; o kaya’y ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito’y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito’y lungsod ng dakilang Hari. Ni huwag mong sabihing, ‘Mamatay man ako,’ sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo’y hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi; sapagkat buhat na sa Masama ang anumang sumpang idaragdag dito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Antonio de Padua! Siya po ay patron ng mga nawawala at nakalimutan. Kaya naman madalas po siyang hinihingian ng tulong kapag ka may nawawalang gamit o kaya naman ay may nawawalang tao. Bakit ba naging santo ang mga santo? Sapagkat sila ay naging tapat sa kanilang mga sinumpaang pangako at tungkulin. Si San Antonio ay isang simpleng Pransiskanong prayle na kilala sa pamumuhay ng simple at mahirap habang nangangaral ng Mabuting Balita.

Ngayon po sa ating Ebanghelyo ay binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga pangako. May kasabihan na “promises are made to be broken”. Ito ay taliwas sa turo ni Jesus. Kung ganito po ang motto ninyo sa buhay, mababali at mababali po talaga ang mga pangako ninyo. Magkaiba yung sasadyaing baliin na hindi na tayo gagawa ng paraan o maglalaan ng lakas at panahon para sikaping tupdin ito, kaysa sa mga simpleng pagkakamali natin sa buhay.

Sapagkat tinatawag tayo na maging tapat ng Panginoon. Ano ang pagiging tapat? Kung ano ang oo, ang ibig sabihin ay oo. Kung ano ang hindi, ang ibig sabihin ay hindi. Sa ating kulturang Pilipino, madalas kasi ay nahihirapan tayong magsabi ng hindi. Dahil takot tayong masaktan ang ibang tao. O kaya naman ay ang nagsasabi ng “oo” pero hindi naman pala talagang “oo” o bukal sa loob.

Pagdating naman sa ating mga tungkulin, bilang mga magulang, anak, estudyante, guro, trabahador, atbp, tapat ba tayo sa ating tungkulin? Ano ba ang mga tungkulin at pangakong ito? Marami sa frontliners ang may pinangakuang serbisyo lalo ang mga doktor at mga nars. Kaya naman, kahit na sila mismo ay nasa panganib na, patuloy na nagsisilbi para sa bayan. Ganito ang pagiging tapat sa pangako.

Maraming kakaharapin na mga pagsubok. Marahil ay maraming pipigil – tao man o sitwasyon o maging sariling kahinaan. Subalit kapag mayroon tayong sinumpaan o pangako, kapag mayroon tayong tungkulin ano man ito, tinatawag tayong tupdin ito nang matuwid. Hindi man laging madali ang landas na tatahakin, subalit ang mahalaga ay humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Sa Kanyang lakas tayo dedepende hindi sa atin. Kung tayo lang, napakarami nating kahinaan at hindi natin ito makakayanan. Maraming mga tukso, pagsubok at mga sakuna na susubok sa atin. Ano ang magagawa ng tao? Subalit kung nasa atin ang Diyos at dumedepende sa Kanya, walang imposible. Makakaya natin ang lahat.
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.