Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglaban sa Masama”

 

 

 

Pebrero 16, 2021. Martes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Genesis 6, 5-8; 7, 1-5. 10
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao, at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya’t ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito?” Sa mga nilalang niya’y si Noe lamang ang naging kalugud-lugod sa kanya.

Sinabi ng Panginoon kay Noe: “Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao’y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis, at isang pares naman sa di malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas; sa gayo’y daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko nang apatnapung araw at apatnapung gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig.” At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon.
Pagkaraan ng isang linggo, bumaha nga sa daigdig.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10
Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.

MABUTING BALITA
Marcos 8, 14-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay san Marcos

Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. “Kaiingat kayo! Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes,” babala ni Hesus sa akanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, “Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon.” Alam ito ni Hesus, kaya’t sila’y tinanong niya, “Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo’y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limanlibo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?” “Labindalawa po,” tugon nila. ‘At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apatnalibo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?” tanong niya. “Pitong bakol po,” tugon nila. “At hindi pa rin ninyo nauunawaan?” wika niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa lahat! Bukas nga po ay “Ash Wednesday” na at ngayon na ang huling araw ng karaniwang panahon. Papasok na tayo sa 40 araw kasama ni Jesus sa disyerto. Ang mga araw kung saan ilalaan natin sa “penance” o paghingi ng tawad sa Diyos, pagninilay sa ating buhay at mga naggawang pagkakamali, pakikisama at pakikiramay sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa Krus. Bagamat tila malungkot ang mga darating na tagpo sa buhay ni Jesus ay maari pa rin itong maging puno ng kapayapaan ay mayroon ding kaligayahan. Ika nga e parang “bitter sweet” dahil sa pagninilay na ito, pagbibigay ng oras sa pananalangin ay mas makakasama natin si Jesus.

Panahon na upang mas makadaupang palad ang Diyos na matagal nating ipinagsasawalang bahala sa ating ordinaryong pamumuhay. Ngayon ay panahon upang manahimik, manalangin at magnilay sa Kanya. Kaya magandang paalala ang Ebanghelyo ngayong araw “mag-ingat”. Maging mapagmatyag tayo sapagkat mas dadami ang tukso sa panahon ng Kuwaresma mula bukas sapagkat ayaw ng diablo na magdasal tayo at mas manalangin. Ayaw niyang magpunta tayo ng simbahan at magbigay ng oras sa Diyos. Sapagkat siya ay napapahiya at natatalo ang kasamaan. Kaya kung gusto nating matalo ang kasamaan na nakikita natin sa mundo, bakit ‘di tayo makinig sa babala ni Jesus at mas doblehin ang ating pananalangin? Tiyak makakasumpong tayo ng pag-asa at kapayapaan mula sa Kanya.

Huwag nawa tayong maging gaya ng mga disipulo noong dati na hindi napagnilayan ang kabutihan ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang naggawang himala. Lalagpas sa ating mata ang kabutihan ng Diyos kung hindi natin ito pagninilayan. Subalit gaya rin ng mga disipulo na naging mga apostol, nalagpasan nila ang pagsubok na ito. Natuto sila mula sa pagkakamali at naging matagumpay dahil sa awa at grasya ng Diyos na ipalaganap ang Mabuting Balita sa buong mundo na tinanggap natin ngayon. Simula bukas, ano ang iyong gagawin para mas mapalapit sa Diyos? Ano ang iiwanan mo na mga gawain upang mas makapagbigay ng oras sa panalangin at/o pera para sa mga mahihirap?

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.