Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

Photo Credits: FineArtAmerica

 

Disyembre 21, 2018. Biyernes. Ika-3 Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 33: Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan. 

Unang Pagbasa: Awit 2:8-14

Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig,
mga gulod, tinatahak upang ako’y makaniig.

Itong aking mangingibig ay tulad ng isang usa,
mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla.
Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya,
sumisilip sa bintana upang ako ay makita.

Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang sinabi:
Mangingibig:
Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal.

Lumipas na ang taglamig sa buong lupain
at ang tag-ulan ay natapos na rin.

Bulaklak sa kaparangan tingna’t namumukadkad,
ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya,
sa bukid, ang mga ibo’y masayang umaawit.

Ang mga puno ng igos, hinog na ang bunga,
at ang mga punong ubas, sa bulaklak ay hitik na.
Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka.

Ika’y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan,
halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan,
at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan.

Ebanghelyo: Lucas 1:39-45

Hindi ba’t alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elisabet ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.

Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elisabet.

Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo.

Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!

Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan.

Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

Pagninilay:

Isang napakagandang pagtatagpo hindi lamang ng mga babaeng pinagpala ng Diyos ngunit maging ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan. Sinong mag-aakalang ang pinakasimpleng papel bilang isang ina ay ganito kahalaga? Dahil ang pag-oo sa tugon ng pagiging isang magulang ay kaloob ng Diyos.

Agad-agad pumunta at nagmamadaling magpunta si Maria sa kanyang pinsang si Elisabet upang maglingkod sa kanya. Wala siyang iniisip na siya ang ina ng Tapagligtas at siya ang dapat silbihan. Ang inisip niya’y ang kapakanan ng kanyang pinsang alam niyang delikado ang pagbubuntis dahil sa katandaan. Dito ating matututunan ang kagandahan ng puso ni Maria. Hindi ito nag-iisip ng para sa kanyang sarili kung hindi para sa kapwa. Kahit siya’y nangangailangan din ng kalinga alam niyang mayroong mas kailangan sa kaya. Sa panahon ngayon kung saan maraming taong nagpupumilit ng mga gustong mangyari sa buhay, at laging may magkabilang panig na nakikipaglaban para sa karapatan ng sarili kahit sumusobra na at wala nang limitasyon, may puwang pa kaya sa ating mga puso ang kababaang loob ni Maria?

“Lubos kang pinagpala sa lahat!” ang bati ni Elisabeth kay Maria. Tunay ngang pinagpala at pagpapalain pa ng Diyos ang sinumang sumunod sa kanya at makamit ng grasyang hindi sinasarili kung hindi ibinabahagi sa iba.

Ilang bundok ang inakyat ni Maria upang makarating sa lugar nila Elisabet subalit hindi niya ito ininda. Lahat ay isang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. May ganito rin ba tayong pag-iisip sa kabila ng ating mga nararanasan sa buhay? Kahit tayo’y may dinaranas na hirap o pagsubok, nagtutuloy ba tayo, nagpupursigi at nakikita ang biyaya ng Panginoon sa lahat ng oras?

Ang paglalakbay ay malamang nakatulong din kay Maria upang mas makapagnilay-nilay sa mga bagay na nangyari sa kanya. Ganito rin sana ang ating gawin at damhin natin ang bawat ibigay sa atin ng Panginoon. Lasapin natin ang anumang saya ng buhay at lungkot nito at itaas sa Panginoon dahil dito tayo magiging tunay na malakas. Harapin natin ang bawat segundo sa ating buhay nang kasama ang Diyos at anumang bundok ang ating tahakin ito’y magiging masaya at puno ng papuri.

Panalangin: Panginoon ko, alam kong napakaliit ko kumpara sa iyo at sa mga plano mo sa akin. Subalit pinili mo rin ako at naniniwala ako sa lahat ng iyong dulot sa akin. Tulungan mo
akong magtiyaga at magpursigi sa lahat ng ibinibigay mo sa akin. Maria, aming ina at San Jose, ipanalangin mo kami at dalhin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.