Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggap Natin sa Diyos”

Photo Credit: hopechannel.com

 

Abril 6, 2019. Sabado. Ika-4 Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 7: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo’y lubos. 

Unang Pagbasa: Jeremias 11:18-20

Ipinaalam sa akin ni Yahweh ang masamang balak ng aking mga kaaway laban sa akin. Tulad ko’y isang maamong tupa na dinadala sa katayan at hindi ko alam na may masamang balak pala sila sa akin. Ang sabi nila, “Putulin natin ang puno habang malusog; patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya.”

At nanalangin si Jeremias, “O Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito; ipinapaubaya ko sa iyong mga kamay ang anumang mangyayari sa akin.”

Ebanghelyo: Juan 7:40-53

Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” “Siya na nga ang Cristo!” sabi naman ng iba.

Ngunit mayroon namang sumagot, “Maaari bang magmula sa Galilea ang Cristo? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Cristo ay magmumula sa lipi ni David, at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David?”

Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Gusto ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas na humuli sa kanya.

Nang bumalik ang mga bantay ng Templo, tinanong sila ng mga punong pari at mga Pariseo, “Bakit hindi ninyo siya dinala rito?”

Sumagot sila, “Wala pa po kaming narinig na nagsalita nang tulad niya!”

“Pati ba kayo’y nalinlang na rin?” tanong ng mga Pariseo.

“Mayroon bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa Kautusan ang naniniwala sa kanya, kaya’t sila’y mga sinumpa!”

Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una. At siya’y nagtanong, “Hindi ba’t labag sa ating Kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa?”

Sumagot sila, “Ikaw ba’y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang Kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea.”

Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat.

Pagninilay:

Tumitindi na nga ang giitan at galit ng mga Pariseo kay Jesus. Natatakot ang mga kaaway ng ating Panginoon na sila’y malagpasan at wala nang makikinig sa kanila.
Ngunit bakit panay inggit ang nananatili sa kanilang puso? Bakit kahit sila na mga pinunong relihiyoso noon ay ‘di tinatanggap si Jesus?

Ito nga ay nasusulat na. Mula noon hanggang ngayon, kahit maraming nagsasabing si Jesus ang Cristo o ang Mesiyas. Marami pa ring nagdududa at nangungutya sa kanya. Hindi lamang noon ngunit lalo na hanggang ngayon. Nananatiling sarado ang kanilang puso kay Jesus sapagkat nabulag sila ng sariling pang-unawa.

Tuwing tayo’y nagkakasala sa Diyos, sinasaktan natin siya. Tuwing tayo’y tinatawanan ang mga kababayan natin, at hindi natin sila tinutulungan, tinutuya natin ang Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin. Walang bago, mula noon hanggang ngayon tayo’y mga makasalanan. Hindi natin maaring sabihin sila lang iyon noong unang panahon dahil tayo rin ay may kasalanan sa Panginoon.
Tayo rin ay kailangang ayusin ang ating mga sarili. Ngayon na papalapit nan ang palapit ang Semana Santa, ano ang nagbago sa ating relasyon sa Panginoon? Ano ang nararamdaman natin tungo sa Kanya? Hanggang ngayon ba’y tila wala pa rin nangyayari? May mga naggawa na ba tayo upang pagyamanin ang ating pananampalataya at mapalapit sa kanya?

Naniniwala ba tayo ng buo sa Diyos o hanggang ngayon ay hati pa rin tayo?

Tanungin natin ang ating mga sarili kung anong ating dapat gawin upang maging buo ang ating pag-ibig at relasyon sa Diyos. Hilingin din natin sa Diyos na tayo’y kanyang tulungan upang maging ganap ang ating pananalig sa kanya. Kailangan natin ito lalo sa hirap ng ating mga dinaranas sa buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.