Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pamilya ng Diyos”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pamilya ng Diyos”

Enero 28, 2020. Paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng Simbahan. Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang Kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong efod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta.

Ipinasok nila sa tolda ang Kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David nama’y muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagisiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 7. 8. 9. 10
Tugon: Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 31-35
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at may nagsabi sa kanya, “Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid; ipinatatawag kayo.” “Sino ang aking ina at mga kapatid?” ani Hesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika: “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos; ay siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang iba ay sinasabing kakaiba ang sagot ni Jesus sa sinabi sa Kanya ngayon. Para raw itinatatwa Niya si Maria bilang ina. Ngunit malayo po ito sa katotohanan. Dito sa bahaging ito ay pinapalawak lamang ng Panginoon ang ating pananaw kung ano ba ang pamilya. Akala natin ay sa dugo lamang ito makikita. May kasabihan pa ngang “blood is thicker than water”. Ngunit may mas malawak pa pala kaysa sa pananaw na ito.

Sinabi ni Jesus ang pamilya Niya ay kung sino ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At ang kalooban na ito ay puno ng pagpapapala at kabutihan lagi kahit pa ang kapalit ay ang kapakanan ng sarili. Sakripisyo ang ibang tawag dito. Walang ibang bukod tanging nakasunod sa kalooban ng Panginoon nang walang palya kung hindi ang kanyang inang si Maria.
Tayo rin kung sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mas nagiging mga mabuting anak Niya. Nagiging malusog na kabahagi tayo ng katawan ni Cristo dahil hinahayaan nating dumaloy ang grasya sa atin kahit mahirap. Sa ating pagtugon sa Diyos ay nagiging isang puso at isang isip tayo. Tayo ay mga nagkakaisa sa Diyos na nagmumula sa Kanya at babalik sa Kanya. Hindi tayo iba sa isa’t-isa. Magkakapatid tayong lahat sa Panginoon.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.