Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Unahin ang Diyos sa Lahat”

Photo Credit: auroraborealce.org

 

Pebrero 18, 2019. Lunes. Ika-6 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 50: Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. 

Unang Pagbasa: Genesis 4:1-15, 25

Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito’y nagdalang-tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva: “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.” Kaya Cain ang ipinangalan niya rito.

Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka.

Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi.

Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito.

Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya’t sinabi ni Yahweh, “Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo?

Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalana’y tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya’t kailangang mapaglabanan mo ito.”

Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, “Abel, pumunta tayo sa bukid.” Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel.

Tinanong ni Yahweh si Cain, “Nasaan ang kapatid mong si Abel?”

Sumagot siya, “Hindi ko alam. Bakit, ako ba’y tagapag-alaga ng aking kapatid?”

At sinabi ni Yahweh, “Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid, at humihingi ng katarungan.

Sinusumpa kita ngayon, at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang.

Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani; wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig.”

“Napakabigat namang parusa ito!” sabi ni Cain kay Yahweh.

“Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin, at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin.”

“Hindi,” sagot ni Yahweh. “Paparusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo.” Kaya’t nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito’y hindi dapat patayin.

Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito’y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, “Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain;” at ito’y tinawag niyang Set.

Ebanghelyo: Marcos 8:11-13

May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kaya’t hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit.

Napabuntong-hininga si Jesus at sinabi sa kanila, “Bakit naghahanap kayo ng himala? Pakatandaan ninyo: kailanma’y hindi makakakita ng anumang tanda ang salinlahing ito.”

At sila’y iniwan niya. Muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa lahat! Simula na naman ng bagong araw at bagong linggo. Ang tanong ay ano na naman kaya ang nasa isip at puso natin ngayon? Nanatili kaya at mananatili pa kaya sa atin ang Salita ng Diyos na ating natanggap noong linggo sa ating pagsisimba at pagmumuni?

Ang ating unang pagbasa ay marahil isang kwentong narinig na ninyo noon. Ngunit habang ang Salita ng Diyos ay mas nauulit, ito ay mas nakapagbibigay kulay at kahulugan sa ating puso at diwa.

Galit na galit si Cain dahil hindi siya pinaboran ng Panginoon tulad ng kanyang kapatid. Bakit? Anong nangyari? Imbes na maging masaya para sa kapatid ay napoot ito at nauwi sa pagpatay sa kanyang kapatid. Hindi naghari ang Diyos sa kanyang puso kung hindi ang masama.

Nakalulungkot na ganito ang nangyari sa kanila. Kung tutuusin, unang reaksyon siguro ng iba, “Pero magkapatid pa naman sila!” Ganoon na nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Sa iisang malaki at buong pamilya ng Diyos, kapatid man natin sa dugo o kapatid kay Cristo, nakikita ba natin at nararamdaman na ang lahat ng tao’y kapatid natin sa Diyos at minamahal Niya tayong lahat? Kung gayon, bakit natin sila “pinapatay”? Sa anong paraan ng pagpatay ba? Maaring pagpatay ay gamit ang dila kung masama lagi ang ating sinasabi tungkol sa ibang tao. Kung wala nang masabing maganda at puro kasinungalingan o tsismis na lamang para iangat ang ating sarili. Ano pa? Sa pamamagitan ng pagkakait ng tulong sa mga nangangailangan. Nagiging makasarili tayo at pinapatay ang buhay ng iba.

Ang tanong, ano ba ang dahilan kung bakit naging kalugud-lugod si Abel sa paningin ng Panginoon? Kaaya-aya siya sa Diyos dahil kitang kita sa kanyang alay na sa lahat ay inuuna niya ang Panginoon. Inialay nito ang pinakapanganay – unang isinilang na hayop at pinakamatabang bahagi nito para sa Panginoon. Kumbaga sa ating buhay, maaring tanungin natin ang ating sarili kung inuuna pa ba natin ang Diyos?

Sa ating mga desisyon na ginagawa sa buhay, inuuna ba natin siyang konsultahin o nauuna pa ang ating kapitbahay o horoscope sa pagkokonsulta natin?

Kaya naman tayo ay paulit-ulit na naghihinagpis sa buhay nang tila sukdulan ang kapaguran kung tayo mismo ay hindi muna dumudulog sa Panginoon at inuuna pa natin ang mga ibang bagay bago Siya. Tuwing tayo’y gigising sa umaga, inuuna ba nating magdasal sa Diyos upang ialay sa kanya ang buong araw natin at siya na ang bahala sa atin?

Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ialay natin sa kanya ang lahat ng mayroon tayo unang una- ang ating sarili, ang ating pera o pagkain sa mga naghihirap kahit gaano pa yan kaunti sa iyong paningin ay mahalaga sa mata ng Diyos, at ang lahat ay idudulot niya sa atin. Siksik, liglig at umaapaw ang kanyang biyaya sa mga taong lubos na nagmamahal sa kanya.

Walang hanggan ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad sa ating lahat higit pa sa ating inaakala.

Pagnilayan natin ito.

Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.