Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Awa ng Diyos”

 

 

 

 

 

Agosto 2, 2021. Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

o kaya Paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, obispo
o kaya Paggunita kay San Pedro Julian Eymard, pari

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Eusebius of Vercelli, Bishop (White)
or Optional Memorial of St. Peter Julian Eymard, Priest (White).

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 11, 4b-15
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, “Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Egipto! Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas, at bawang. Dito naman, walang makain kundi manna.”
Ang manna ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelio. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito’y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi.

Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit nang labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, “Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Ba-kit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba’y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin! Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa’y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap nang matagal.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 12-13. 14-15. 16-17
Masigla nating awitan
ang D’yos nating kaligtasan.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya.

Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limpang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Ang Panginoon ay may habag at awa sa lahat. Alam Niya ang ating pangangailangan bago pa natin ito sabihin. Mayroon tayong pangangailangang pang-pisikal. Mayroon ding pang-espiritwal. Dalawa ito at laging magkasama. Kaya nga ang Panginoon ay ibinibigay ang Kanyang katawan at dugo sa Eukaristiya upang maging pagkain ng ating mga kaluluwang makasalanan at sugatan. Sa Kanya rin nagmumula ang ating pagkain na kinakain sa araw-araw. Kahit gaano kakaunti ang mayroon tayo ang kaya Niyang paramihin.

Magkaroon lamang tayo ng sapat na pananampalataya sa Kanya. Nakita natin ang himalang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Iniisip nating hindi na ito mangyayari sa atin sapagkat nangyari na dalawang libong taon na ang nakakaraan. Subalit may paraan ang Diyos para ipadama ang Kanyang awa at pag-ibig sa panahon ngayon. Paanong nagkaroon ng malawakang “community pantry” para sa mga tao na nagsimula sa isang kart at iisang lugar? Ganito ang gawa ng Diyos. Anuman ang kakaunti basta para sa Kanya, at mabuti ito ay Kanyang dinaragdagan.

Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Siya ang may gawa ng lahat. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng biyaya. Humingi tayo at magtiwala sa Kanya. Makukuha natin iyon kahit tila imposible basta’t ipagpaubaya natin sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.