Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kalooban ng Bata”

Mayo 21, 2024. Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon
o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, Obispo

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya.
At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila.

Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.” Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ang maging parang isang bata ay mahirap gawin. Kailangan nating maging inosente ulit, hindi naghuhusga at laging nagpapatawad. Ang bata ay hindi nagyayabang at hindi iniaangat ang sarili. Ito ang mga katangiang gusto ng Diyos na maibalik sa atin bilang mga alagad Niya sapagkat kapag tayo ay tumatanda na, tila mas lumalago na rin ang pagkamakasarili. Nahihirapan na tayong tanggapin na ang Diyos ay ating Ama na dapat sandalan at sundin sa lahat ng bagay. Kung nais nating maging matagumpay ang ating misyon mula sa Kanya, kailangan nating matutong manalangin at umasa sa Diyos. Ang utak ng isang matanda ay para bang siya ang may kakayanan ng lahat at sa kanya galing ang sariling lakas subalit hindi ito totoo.

Ang totoo, sa Diyos galing ang lahat ng mabuti at maganda sa atin. Siya ang nagbibigay ng buhay at lakas sa atin araw-araw kaya kung gusto nating maging matagumpay sa ating buhay, unahin natin Siya at ang pagdarasal.
Pagnilayan natin ang Kanyang salita at sikaping sundin ito nang walang ibang rason na gamit ang sariling isip.
Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

 

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?