Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News Uncategorized

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagdating ng Oras”

Oktubre 26, 2023. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Sa pagtatanggol ng katotohanan, hindi lahat ay aayon sa iyo. Sa isang pamilya, kapag mayroon kang tinatama, madalas kaysa hindi, maaring magalit sa iyo ang tao na iyon. Dahil dito, kung tunay tayong naniniwala sa tamang katuruan ng Simbahan, kailangan nating mamili. Sasabihin ba natin sa minamahal ang maling ginagawa nila kahit magalit sila o hahayaan na lamang natin silang magkamali dahil takot tayo sa magiging reaksyon nila? Dito na papasok ang sinasabing pagkakabaha-bahagi. Kung ito ang magiging dahilan para sila ay lalong mapabuti, mainam ito at patungo sa Diyos. Magkagulo man ngayon, aayusin din ito ng Panginoon dahil tayo ay nanindigan sa Kanya.

Paghihintay na may pagdarasal ang solusyon dito gaya ni Santa Monica na hindi sinukuan si San Agustin, ang kanyang anak kahit siya’y napapariwara na. Mas mainam ito kaysa kunwari ay ayos lang ang lahat, hindi mo nasabi ang makakapagsalba ng kaluluwa ng iyong minamahal dahil sa takot tapos pareho kayong mapapahamak. Mayroon ngang “kapayapaan” ngunit peke ito at hindi galing sa Diyos sapagkat hindi sinasabi ang tunay na problema, ang kasalanang nakakasakit sa Diyos at makakapatay ng kanyang kaluluwa.

Maraming mga kasalanan ang tila normal na sa atin ngayon dahil wala nang nagsasabi kung ano ang tama o mali. Nariyan ang pakikiapid na nagsisimula sa mga may malisyang tingin, isip at salita, ang pakikipagtalik sa taong hindi mo asawa at hindi kayo kasal sa Simbahan, ang pagsasama ng walang kasal lalo ang basbas ng Diyos, ang hindi pagsisimba ng Linggo, ang pagsisinungaling at pagnanakaw. Nakakatakot kung tayo mismo’y tila mawalan na ng pakikinig sa konsensiya kung saan nangungusap ang Diyos sa atin. Paano natin malalaman ang tama o mali kung gayon? Tandaang mayroon tayong kaluluwa at iniaalay at mapapapasaatin din ang kaligtasan nito kung tutupad tayo sa mga pangko sa binyag na iwasan si Satanas, ang kamunduhan at pagkakasala.

Isa lang ang dapat nating piliin. Kahit magkabaha-bahagi pa, mas sigurado at ligtas tayo sa pagpili sa Diyos kaysa sa mundong iiwan din natin pagdating ng oras.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Uncategorized

Vanguards of Truth

To explain and defend against the malicious accusations from the enemies of the Church and to help nominal Catholics and