Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paggawa at Pananalangin”

Oktubre 10, 2023. Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.”

Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang mga gawain para sa Diyos at sa ating buhay ay dapat may kasama ring pananalangin. Hindi maaring gawa tayo nang gawa. Kailangan natin ng panahon upang umupo sa Diyos at makinig. Pinagsabihan ni Hesus si Marta sapagkat siya’y laging naliligalig o aligaga sa maraming bagay. Dahil dito, pati ang kanyang kapatid na si Maria na inuunang magdasal at makinig kay Hesus ay pinagsasabihan dahil hindi raw siya gumagawa at nakaupo lamang doon. May ibang tao na iniisip na aksaya ng oras ang magdasal. Hindi nila naiisip na ang lahat ng mabubuti sa tao – ang ating mga talento, abilidad, kakayanan, katalinuhan at kalusugan ay galing sa Diyos.

Dapat tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat sa Kanya tayo galing at lahat ng mayroon sa atin. Ang pananalangin natin ay isa ring pagbuo ng tunay na koneksyon o ugnayan sa Diyos upang matutuhan natin paano maging isang tunay na Anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang kalooban – iyong tunay na gumagawa ng mabuti at hindi ang sumusunod na lamang pala sa agos ng mundo. Kung tayo lang sa sarili natin, wala tayong kayang gawin at madalas, naiisip lamang natin ito kapag sinusubok na tayo nang matitinding problema o sakit sa buhay.

Bakit naman kailangang maranasan pa ang mga iyon kung ngayon pa lang, maari na nating patuluyin si Hesus sa ating buhay upang Siya ay laging kausapin sa panalangin at mahalin? Hilingin natin ang lahat ng bagay sa Kanya. Sa Kanya natin ihinga ang anumang ating sentimiyento sa buhay. Iwasan natin ang pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa at sa halip, ibuhos natin ang ating damdamin sa Diyos. Ang mga ito ang dapat na gawin sa pananalangin at Siya nama’y binabago tayo bilang mas mabuting tao tulad ni Hesus upang tayo ay maging Hesus din sa iba. Hinding hindi kailanman aksaya ng oras ang pananalangin at pamimintuho sa Diyos.

Siya ang tanging pinakakailangan natin sa ating buhay higit pa sa hangin na ating nilalanghap.
Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?