Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

 

Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

MABUTING BALITA
Mateo 23, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa.

Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila’y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila’y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan, at tawaging guro. Ngunit kayo — huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Tagapagturo, ang Mesias. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Hindi naman talagang pinagbabawalan ni Hesus na tumawag ng “guro”, “ama” at “tagapagturo” sa literal na paraan. Totoo namang mayroon tayong mga guro at tagapagturo sa paaralan at ama sa tahanan. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay huwag nating isiping sila ang mismong awtoridad. Ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa ay dapat nakapaloob sa Diyos. Kung sumusuway ang lider sa Diyos, saka nagkakaroon ng kasamaan – halimbawa ang pagnanakaw o korapsyon. Hindi ito utos ng Diyos, bagkus ay taliwas pa sa Kanya. Maaring magkaroon ng kahinan ang mga lider sa ating pamayanan ngunit ang nag-iisang Tunay na Lider at Ama nating lahat ay perpekto at sa Kanya dapat tayo laging dumulog at humingi ng tulong higit sa lahat at unang una sa lahat.

Sinabi pa ni Hesus na sinumang nagpapakababa ay itataas. Sapagkat ang sinumang ama ng tahanan at lider sa lipunan ay dapat na mababa ang loob para hindi niya isiping para sa kanya ang kapangyarihan. Ganito rin sa simbahan. Hindi dahil nagsisilbi at may katungkulan sa loob ng simbahan ay para na sa ikakasikat ng sarili na para bang ginagawang “trophy” o “achievement” ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito ordinaryong trabaho sa isang kompanya kung saan mayroong posisyon o titulong kaakibat at sweldong tinatanggap. Ang paglilingkod sa Diyos ay ganito – tayo ang tunay na nakikinabang dito sapagkat ito’y para sa ating kaligtasan.

Nauna nang nagbigay ang Diyos kahit pa tayo’y makasalanan at hindi karapatdapat sa Kanyang mga grasya at biyaya. Kung iisipin natin ito at kung gaano tayo kamakasalanan, tiyak susunod tayo sa Kanyan kalooban at hindi nating iisiping sa atin ang anumang karangalan at kaluwalhatin sa lupa. Lahat ay sa Diyos.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?