Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakabuti sa Kapwa”

Marso 6, 2024. Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat.

Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang pagtuturo ay isang mahalagang gawaing nagsisimula dapat sa mga pamilya at ina. Ang unang unang itinuturo ay ang pananampalataya, paggalang sa nakakatanda, at basic manners. Idanalangin nating makapagturo ang mga magulang sa anak upang makilala nila ang Diyos. Sa ating sariling opisina, grupo, komunidad, negosyo, paaralan at kung saan man tayo naroroon, dapat din nating ipahayag ang pagiging tunay na Kristiyano. Ito ay ang Mabuting Balitang isinasabuhay at nakikita ito sa pakikitungo natin sa mahihirap, sa mga mahihina at inaapi.

Nakikita rin ito sa kung paano tayo tumulong kapag may kailangan, sa pagpapatawad, sa pagsasabi ng mabuti, hindi ng tsismis o masama. Dito naipapahayag natin ang Mabuting Balita at ang ugat nito ay ang pananalig sa Diyos.

Kung ang lumalabas sa atin ay ang pagsuway sa Diyos, kasalanan, kasamaan ng salita at gawain tulad ng paninira sa kapwa, hindi pagpapatawad, pananakit sa pamamagitan ng pagsasalita, malisya, kabastusan o kalaswaan at iba pa, tiyak hindi makikita o makilala ng ibang tao ang Diyos sa atin. Tayo ay magkakasala at pati sila, subalit kung tayo’y gumaganap sa kautusan ng Diyos sa kabila ng sakripisyo at paghihirap na ito, mayroon tayong gantimpala sa Langit.

Dito naman, may kapayapan at kasiguraduhan tayong lagi nating kasama ang Diyos. May biyaya at pagpapala tayong hindi man laging materyal ay mas espirituwal at ito ang madadala natin sa Langit, ang ating permanenteng tahanan. Maging wais sana tayong piliin ang Diyos at ang tama kahit may mga pagsubok sapagkat ang hirap dito ay panandalian lamang.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?