Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikinig kay Hesus”

 

 

 

 

Hunyo 1, 2024. Paggunita kay San Justino, martir.

MABUTING BALITA
Marcos 11, 27-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pumunta na naman si Hesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, “Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?” Sumagot si Hesus, “Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag – sa Diyos ba o sa mga tao?”

At sila’y nag-usap-usap: “Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sabihin nating mula sa tao,” natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya’t sumagot sila kay Hesus, “Hindi namin alam!” Sinabi ni Hesus sa kanila, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Hindi tinatanggap ng mga saserdote, eskriba at matatanda ng bayan ang awtoridad ni Hesus. Ganito rin ang nangyayari ngayon kapag hindi natin tinatanggap ang katuruan Niya sa pamamagitan ng Simbahan. Sinabi na ng Simbahan paulit-ulit na ang katanggap-tanggap sa Diyos ay annulment. Pareho namang makakapaghiwalay ang ikinasal kapag napatunayan. Makakapag-asawa rin naman kapag na-annul ang kasal. Bakit kailangang magmatigas ng puso at suwayin ang Diyos sa pagpayag at pagsulong sa diborsiyo? Mas mainam na ayusin ang proseso ng annulment kaysa ang diborsiyo na nagpapawalang bisa sa kasal.

Sa annulment, kaya ito pinapayagan ng Simbahan ay pinatutunayang walang naganap na kasal dahil kulang ang mga kailangan para ituring na balido ito. Subalit ang diborsiyo ay nagsasabing may naganap na kasal tapos balewala raw. Samakatuwid, LAHAT NG KASAL maaring mabalewala kahit hindi ka kukuha ng dibosiyo. Lahat ay apektado kasi nagiging ordinaryong kontrata na lang ang kasal sa batas na ito.
Uulitin ko, at paulit-ulit na pareho namang maghihiwalay ang dating ikinasal at makakapag-asawa ulit sa annulment at divorce, bakit kailangan diborisyo pa? Nilalaspatangan nito ang LAHAT ng kasal na nangyari na at gaganapin pa lamang.

May solusyon naman sa mga gustong maghiwalay at may batas naman para sa mga naabuso at maaring ipakulong ang nang-aabuso. Bakit kailangang sumuway pa sa Diyos at isulong nag diborsiyo kung maaayos naman sana ang annulment? Kahit na ang buong mundo ay magsulong ng mali, mali pa rin iyon. Kahit iisang bansa na lamang ang naiiba dahil tama iyon, nanatili pa rin itong tama. Huwag ninyong sabihing hindi nagbigay ang Simbahan ng babala kapag pinilit ninyo itong matupad tapos ay biglang magbago ang lipunan natin at lalong dumami ang problema natin. Ngayon pa lang, binalaan na tayo. Ngayon pa lang habang maaga pa, sana makinig na tayo.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Maria, aming ina, ipanalangin mo po kami. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?