Apologetics

ANO DAW ANG MASASABI KO TUNGKOL SA KUMAKALAT NA ITO NGAYON SA SOCIAL MEDIA?

Tanong: Ang Covid-19 nga ba ang 100 percent na tinutukoy sa Apocalipsis 6:8, at ito nga ba ang tanda na malapit ng bumalik ang Panginoong Jesus at ang pagwawakas ng mundo kagaya ng ikinakalat ng mga nagsusulat ng mga artikulo sa Social Media? 

Sagot: 

Nasagot ko na ang tungkol sa Covid-19 at ang nakasulat sa Apocalipsis 6:8. Basahin lamang ang isinulat kong artikulo sa aking blog –https://bit.ly/3dsuvcN.

Huwag po sanang paniwalaan ang anumang arikulo na kumakalat sa Social Media na nagsasabi na ang nangyayaring Covid-19 ay tanda na rin ng muling pagpaparito ng ating Panginoong Jesus at katapusan na ng mundo.

Wala pong taong nakakaalam kung kailan ang muling pagpaparito ng ating Panginoong Jesus:

“Ngunit patungkol sa araw o oras na iyon walang nakakaalam, kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na ang Anak kundi ang Ama lamang ang nakakaalam” (Marcos 13:32).

Ang kanyang muling pagpaparito ay tulad ng magnanakaw sa gabi.

“Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magna­nakaw sa gabi. Sa araw na iyon ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroroon ay mapupugnaw” (2 Pedro 3:10).

Meron bang magnanakaw na magsasabi sa nanakawan niyang bahay na magnanakaw siya sa ganitong araw o oras?

At huwag rin po tayong maniniwala sa lahat ng nanghuhula na nagsasabi na sa eksaktong taon at oras ay darating ang Panginoong Jesus at magtatapos na ang mundo. Hindi naman ibig sabihin na dahil may mga pangyayaring nahulaan nila ay ipinadala na sila ng Panginoong Diyos, dahil maging ang mga taong sinasapian ng masamang espiritu ay nagagawa ito.

“One day as we were going to the place of prayer, we were met by A YOUNG SERVANT WOMAN WHO HAD AN EVIL SPIRIT THAT ENABLED HER TO PREDICT THE FUTURE. She earned a lot of money for her owners by telling fortunes” (Acts 16:16)

Uulitin ko ang sinabi ko sa isinulat kong artikulo, “God is not trying to give us a road map to future events like some kind of Nostradamus. Seeking after such knowledge represents an anxiety-driven need to know and gain a sense of control so that one need not trust in God because one knows the future instead. Reading Covid-19 into Scripture is a dangerous game. These ‘end-times-are-now’ readings of Revelation generally are, and they make a basic mistake about what kind of literature Revelation is.”

Mag-iingat po tayo sa pag-iinterpret ng Bibliya kagaya ng pagsipi natin sa ibang mga talata ng BIbliya at ikakapit sa Covid-19, pagkatapos ay magbibigay tayo ng sarili nating konklusyon na malapit ng dumating ang Panginoong Jesus at ang katapusan ng mundo.

Ang mga tunay na Iskolar ng Bibliya ay hindi ginagawa ang ganitong klaseng interpretasyon at walang matinong Iskolar ng Bibliya na magsasabi na ang Covid-19 ay tanda ng katapusan ng mundo at muling pagpaparito ng Panginoong Jesus.

May mga nangyari na sa nakaraan katulad ng Black Plague noong Middle Ages at ang Spanish flu noong 1918, bakit hindi ito ikinapit sa Apocalipsis 6:8 at sinulatan ng artikulo ng mga manunulat na sa panahong iyan ay katapusan na ng mundo? Meron bang iskolar ng Bibliya na sumulat ng artikulo tungkol dito?

Yung pagbibilang naman ng salitang “CORONA” na may katumbas na 666 at pinaniniwalaan ng iba na ito raw ay nagpapahiwatig na ng katapusan ng mundo, mag-ingat po tayo sa pagpapakalat nito.

Una, hindi po tayo Iskolar ng Bibliya para magdeklara ng ganyan. Kung ikaw ay isang katoliko na nagkakalat nito, sino sa mga Iskolar ng Simbahan natin ang may ganyang interpretasyon? At kung ikaw naman ay isang protestante na ganyan din ang iyong pagkaunawa, sino sa mga Iskolar ng inyong simbahan na may ganyang interpretasyon?

Pangalawa, ang Apocalipsis 13:18 ay hindi isinulat sa wikang Ingles. Ang Papyrus 115 na isa sa mga pinakamatandang manuskriuto ng aklat ng Apocalipsis at ipinapakita ang bahagi ng 13:18-14:7 ay “616” ang nakasulat sa halip na “666.” Ngayon, paano ngayon yan magiging katumbas ng salitang “Corona”?

Bakit may mga manuskrito ng Bibliya na ang nakasulat ay 616 at ang sa iba naman ay 666?

Ganito ang sabi ng isa sa Iskolar ng Bagong Tipan na si Bruce Metzger sa kanyang aklat na, Breaking the Code: Understanding the Book of Revelation:

“Who is the satanic beast, symbolized by the number 666?
Over the centuries a very great deal of ingenuity has been
expended in attempting to answer this question. A further
complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the book of Revelation give the number as 616
instead of 666. Among the names and titles have been
proposed to solve the cryptogram, the most probable
candidate is the Emperor Nero. If we add the numerical
values in the Hebrew spelling of the name Neron Caesar
we obtain 666; on the other hand, since his name can equally well be spelled without the last N, if we omit the
final N, the total will be 616.” (Breaking the Code: Understanding the Book of Revelation by Bruce
Metzger, pp. 76-77)

Credits to Bro Duane

ANO DAW ANG MASASABI KO TUNGKOL SA KUMAKALAT NA ITO NGAYON SA SOCIAL MEDIA?Tanong: Ang Covid-19 nga ba ang 100 percent…

Posted by Bro Duane on Thursday, March 26, 2020

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.