Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sama-samang Gumawa ng Mabuti sa Kapwa”

    Pebrero 27, 2019. Miyerkules. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: Ang sa utos mo’y magmahal payapa yaong buhay. Unang Pagbasa: Sirac 4:11-19 Kinakalinga ng Karunungan ang mga humahanap sa kanya; sila’y kanyang tinuturuan. Ang nagmamahal sa kanya’y nagpapahalaga sa buhay; ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng […]

Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Pagbibinyag kay Jesus”

  ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Pagbibinyag kay Jesus” Enero 13, 2019. Linggo. Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon. Salmo 104: Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Unang Pagbasa: Isaias 40:1-5, 9-11 “Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos. “Aliwin ninyo sila! Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Pananalig sa Diyos”

  Disyembre 7, 2018. Biyernes. Unang Linggo ng Adbiyento. Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan. Unang Pagbasa: Isaias 29:17-24 Tulad ng kasabihan: “Hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon, at ang bukirin naman ay magiging kagubatan.” Sa araw na iyon maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan; at mula sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Diyos”

  Disyembre 5, 2018. Miyerkules. Unang Linggo ng Adbiyento. Unang Pagbasa: Isaias 25:6-10 Sa Bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ding ito’y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalooban ng Diyos”

  Disyembre 4, 2018. Martes. Unang Linggo ng Adbiyento.  Unang Pagbasa: Isaias 11:1-10 Naputol na tulad ng punongkahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya’y lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ating Kabanalan”

  Oktubre 31, 2018. Miyerkules. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 145: Ang Poong, Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.  Unang Pagbasa: Efeso 6:1-9 Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Ipaglaban ang ating Pananampalataya sa Diyos”

  Oktubre 25, 2018. Huwebes. Ika-29 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 33: Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos. Unang Pagbasa: Efeso 3:14-21 Dahil dito, ako’y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa […]