Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

WORD OF GOD on SUNDAYS: “Ano ang Kayamanan ng Diyos?”

  Oktubre 14, 2018. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Pag-ibig mo’y ipadama; aawit kaming masaya. Unang Pagbasa: Karunungan 7:7-11 Sapagkat alam kong ako’y tao lamang, ako’y nanalangin at binigyan naman ako ng pang-unawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng Karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang Karunungan kaysa trono at setro, at […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tunay Na Mapalad”

  Oktubre 13, 2018. Sabado. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman. Unang Pagbasa: Galacia 3:22-29 Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao’y alipin ng kasalanan, kaya’t ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Bago […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Humingi sa Diyos at Tayo’y Bibigyan”

  Oktubre 11, 2018. Huwebes. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. Lucas 1:Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.  Unang Pagbasa: Galacia 3:1-5 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Ating Butihing Diyos Ama sa Langit”

  Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. Unang Pagbasa: Galacia 2:1-2, 7-14 Makalipas ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagsisisi sa ating mga Kasalanan”

  Oktubre 5, 2018. Biyernes. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 139: Poon ako’y samahan sa buhay na walang hanggan. Unang Pagbasa: Job 38: 1, 12-21, 40:3-5 Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang-liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw, […]