Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tunay na Kasiyahan”

Setyembre 19, 2021. Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 2, 12. 17-20 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Sinabi ng mga masasamang tao: “Tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpupursigi sa Pananampalataya”

            Setyembre 18, 2021. Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. UNANG PAGBASA 1 Timoteo 6, 13-16 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dalamhati ni Maria”

Setyembre 15, 2021. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati. Memorial of Our Lady of Sorrows (White). UNANG PAGBASA 1 Timoteo 3, 14-16 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunma’y sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Wagas na Pag-ibig ng Diyos”

Setyembre 14, 2021. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal. Feast of the Exaltation of the Cross (Red). UNANG PAGBASA Mga Bilang 21, 4b-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para […]

Catholic Church Catholic Faith News

Pastor Manny Pacquiao Vs Pastor Quiboloy

    In a statement, Senator Manny Pacquiao argued in his 13-page complaint that Davao City-based Pastor Apollo Quiboloy should pay him P100 million as damages plus attorney’s fees for “using his power and influence to spread fake news and false information.” READ: https://bit.ly/2XnKSUL The complaint stemmed from a television and social media post allegedly made […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Buong Loob sa Diyos”

Setyembre 13, 2021. Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan. UNANG PAGBASA 1 Timoteo 2, 1-8 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA at PAGNINILAY: “Kaligayan sa Langit”

                Setyembre 12, 2021. Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time (Green) Cathechist’s Day. UNANG PAGBASA Isaias 50, 5-9a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Binigyan ako ng pang-unawa ng Panginoon, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kaniya. Hindi ako tumutol nang bugbugin […]