Bible Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY’S WORD OF GOD on DCF: “Ang Tunay na Lakas Natin ay ang Diyos”

  Agosto 19, 2018. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 34: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Unang Pagbasa: Kawikaan 9:1-6 Gumawa na ng tahanan itong karunungan, na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punung-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan, upang […]

Bible Catholic Church News

Satanists force Baphomet statue onto grounds of Arkansas state capitol

 John Burger | Aug 17, 2018 Massachusetts-based Satanic Temple challenges presence of Ten Commandments monument Outside the Arkansas state capitol, it’s starting to look a little like a replay of the famous contest between Elijah and the prophets of Baal. Last year, following approval in 2015 by the state legislature, a Ten Commandments monument was […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

DAILY WORD of GOD on DCF: “Ang Buhay Pag-aasawa Ayon kay Jesus”

  Agosto 17, 2018. Biyernes. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Is 12: Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.  Unang Pagbasa: Ez 16:1-15, 60, 63b Sinabi pa sa akin ni Yahweh, “Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos: Ikaw […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Paano Nga Ba Magpatawad?”

Agosto 16, 2018. Huwebes. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 78: Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. Unang Pagbasa: Ezekiel 12:1-12 Sinabi sa akin ni Yahweh, “Ezekiel, anak ng tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakakita; may mga tainga ngunit hindi naman nakakarinig sapagkat […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria”

Agosto 15, 2018. Miyerkules. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 45: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda. Unang Pagbasa: Pahayag 11:19; 12:1-6, 10 At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Tayo’y mga Anak ng Diyos”

Agosto 14, 2018. Ika-19 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 119: O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa’min. Unang Pagbasa: Ezekiel 2:8-3:4 “Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kainin mo ito.” Nang ako’y tumingala, may isang kamay […]