Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ni Cristo”

      Agosto 6, 2020. Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong-anyo ng Panginoon. UNANG PAGBASA Daniel 7, 9-10. 13-14 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkapit sa Diyos”

      Agosto 5, 2020. Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. O Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. UNANG PAGBASA Jeremias 31, 1-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon: “Sa araw na iyon, ako’y magiging Diyos ng buong Israel; at magiging […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malaking Pananalig sa Diyos”

        Agosto 3, 2020. Lunes sa Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 28, 1-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Misyon Mula kay Jesus”

      Agosto 2, 2020. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Isaias 55, 1-3 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain, halikayo at bumili ng alak at gatas, Bumili kayo, ngunit walang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapahayag ng Katotohanan”

      Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan. Sabado ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 11-16. 24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, “Dapat […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Propeta ng Diyos”

        Hulyo 31, 2020. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 26, 1-9 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon: “Tumayo ka sa bulwagan […]