Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Liwanag ng Pag-asa”

Disyembre 4, 2020. Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Friday of the First Week of Advent (Violet) or mass of St. John Damascene, Priest and Doctor of the Church (White) UNANG PAGBASA Isaias 29, 17-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Hindi magluluwat, ang kagubatan […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ang Pundasyon”

  Disyembre 3, 2020. Paggunita kay San Francisco Javier, pari. Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Memorial of Saint Francis Xavier, Priest. UNANG PAGBASA Isaias 26, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag ang ating lungsod, Hindi tayo maaano, Matibay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Apostol ng Diyos”

Nobyembre 30, 2020. Kapistahan ni Apostol San Andres Feast of Saint Andrew, Apostle. UNANG PAGBASA Roma 10, 9-18 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tunay na Paghahanda”

Nobyembre 29, 2020. Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. First Sunday of Advent. UNANG PAGBASA Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa’t Amang aasahan; tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami’y tinulutang maligaw ng landas, at […]