Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos sa Atin”

  Nobyembre 15, 2018. Huwebes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 146: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni  Jacob. Unang Pagbasa: Filemon 7-20 Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Kaya nga, malakas ang loob […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Susi sa Tunay na Kagalakan ng Puso”

  Nobyembre 14, 2018. Miyerkules. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 23: Pastol ko’y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Unang Pagbasa: Tito 3:1-7 Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan; sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban […]

Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong Masunurin”

  Nobyembre 13, 2018. Martes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 37: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal. Unang Pagbasa: Tito 2:1-8, 11-14 Ang ituro mo naman ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patawarin ang ating Kapwa”

  Nobyembre 12, 2018. Lunes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Unang Pagbasa: Tito 1:1-9 Mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Jesu-Cristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Gantimpala ng Nagbibigay ng Buong Puso”

  Nobyembre 11, 2018. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 146: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin. Unang Pagbasa: 1 Hari 17:10-16 Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lunsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kasaganaan Natin sa Diyos”

  Nobyembre 10, 2018. Sabado. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 112: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang loob.  Unang Pagbasa: Filipos 4:10-19 Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Banal na Simbahan ay Mahalaga sa Diyos”

  Nobyembre 9, 2018. Biyernes. Ika-31 Linggo ng Karaniwang Panahon. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahang Laterano, Roma. Salmo 46: Sa bayan ng Dakilang Diyos batis N’yay may tuwang dulot. Unang Pagbasa: Ez 47: 1-2, 8-9, 12 Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y […]