Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Panalanging Mula sa Puso”

Hunyo 21, 2018. Huwebes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 97: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat. Unang Pagbasa: Sirach 48:1-14 Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglilingkod Nang may Pagmamahal”

Hunyo 20, 2018. Miyerkules. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 31: Mapakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 2:1, 6-14 Sinabi ni Elias, “Maiwan ka na rito at ako’y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel.” Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, “Maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglilingkod Nang may Pagmamahal”

Hunyo 20, 2018. Miyerkules. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 31: Mapakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.  Unang Pagbasa: 2 Mga Hari 2:1, 6-14 Sinabi ni Elias, “Maiwan ka na rito at ako’y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel.” Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, “Maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God News Religion

Chicago Catholic Charities provides showers for homeless people

Chicago, Ill., Jun 19, 2018 / 05:09 pm (CNA/EWTN News).- Two weeks ago, Chicago’s Catholic Charities opened hygienic services offering homeless persons showers and a place to do laundry in the city’s River North neighborhood. “Our guests will have comfort of a warm shower, toiletries, bedding, clothing,” said Monsignor Michael Boland, president of Catholic Charities […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Diyos ang Tunay na Yaman ng Buhay!”

Hunyo 19, 2018. Martes. Ika-11 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Poon, iyong kaawaan Kaming sa iyo’y nagsisuway. Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 21:17-29 Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe, “Puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Faith God Religion

Saint of the Day – St. Romuald

Feast Day: June 19 Birth: c. 951 Ravenna Death: 19 June 1027 Val di Castro Life: Romuald (Latin: Romualdus; c. 951 – traditionally 19 June, c. 1025/27 AD) was the founder of the Camaldolese order and a major figure in the eleventh-century “Renaissance of eremitical asceticism”. According to the vita by Peter Damian, written about […]