Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Puso ni Jesus”

Hunyo 8, 2018. Biyernes. Ika-9 Linggo ng Karaniwang Panahon Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus Is: May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos Unang Pagbasa: Hosea 11:1, 3-4, 8k-9 “Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kababaang Loob sa Diyos”

Mayo 22, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 55: “Ilagak ang suliranin sa D’yos na matuwid” Unang Pagbasa: Jaime 4:1-10 Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba’t nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Punuan ang Kaunting Pananampalataya”

Mayo 21, 2018. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon Salmo 19: “Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos” Unang Pagbasa: Jaime 3:13-18 Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

PENTECOST SUNDAY REFLECTIONS on DCF: “Nang Dumating ang Espiritu Santo”

Mayo 20, 2018. Linggo ng Pentekostes. Salmo 104: “Espiritu mo’y suguin, Poon tana’y yong baguhin.” Unang Pagbasa: Gawa 2:1-11 Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang anu-ano’y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

What is the True Pentecost Church?

By: Admin Coco, Apologist Maraming sekta mula sa Pentecostalism or Pentecostal churches ang nagsasabi na sila daw ang Pentecost Church na tinatawag at hindi daw ang iba lalo na ang Simbahang Katolika. Ayon kay David Barrett noong 1955, ang mga pentecostal churches ay mayroon nang mahigit sa 217 million “Denominational Pentecostals” iba’t-ibang Leaders, founders sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paghahanap ng Misyon sa Buhay”

Mayo 19, 2018. Sabado. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 11: “Poon, ang mga Mabuti ay kapiling mo parati.” Unang Pagbasa: Gawa:16-20, 30-31 Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Mass Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagbabalik Loob sa Diyos”

  Mayo 18, 2018. Biyernes. Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 103: “Panginoon’y may luklukang matatag sa kalangitan.”  Unang Pagbasa: Gawa 25:13b-21 Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi […]