Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Immaculada Concepcion”

  Disyembre 8, 2018. Sabado. Araw ng Pangilin. (Araw ng Pagsisimba para sa Lahat)  Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria.  Salmo 98: Umawit sa D’yos ng awa, ang Gawain n’ya’y dakila. Unang Pagbasa: Genesis 3:9-15, 20 Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?” “Natakot po ako nang marinig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mga Pagsubok sa ating Buhay”

  Disyembre 6, 2018. Huwebes. Unang Linggo ng Adbiyento.  Salmo 118: Pinagpala’y dumarating sa ngalan ng Poon natin.  Unang Pagbasa: Isaias 26:1-6 Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda: “Matatag na ang ating lunsod; si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan, at hayaang pumasok ang matuwid na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

Sagot sa tanong ng isang Anti Catholic na diumano “Walang ibinibigay na tulong ang Simbahan sa mga kapos palad”.

By: Admin Coco, Apologist Ayon sa lalaking ito ay “Why you can’t give shelter those souls crying on the street, why you can’t feed them. Why you close the door of the churches?” First of all, the Catholic Church is the “The world’s biggest charity“.  “The Church operates more than 140,000 schools, 10,000 orphanages, 5,000 […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

The Sex Scandals Are Not a Reason to Reject Catholicism

  God’s Church is indefectible because He prevents it from falling away from the truth — despite all the bad people in it. Dave Armstrong The sins that have been exposed in the latest sad revelations are despicable, unthinkable and outrageous. A heartbreaking betrayal of trust and abominable failure has occurred among who knows how […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Higit na Makapangyarihan sa Lahat”

  Disyembre 3, 2018. Unang Linggo ng Adbiyento.  Unang Pagbasa: Isaias 2:1-5 Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem: Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng Templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok, at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Tunay na Diwa ng Pasko”

  Disyembre 2, 2018. Unang Linggo ng Adbiyento.  Unang Pagbasa: Jeremias 33:14-16 Sinabi ni Yahweh, “Tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na Sanga na magmumula sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran […]