Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala sa Diyos”

Marso 26, 2020.Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda UNANG PAGBASA Exodo 32, 7-14 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananatili sa Diyos”

Marso 25, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon. UNANG PAGBASA Isaias 7, 10-14; 8, 10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: “Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit.” Sumagot si […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Diyos”

Marso 24, 2020. Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na […]

News

Catholic cardinal calls for Masses to be restored: ‘Cannot simply accept the determinations of secular governments’

Roman Catholic Cardinal Raymond Burke criticized “secular governments” that treat going to church the same as going out to eat during the coronavirus pandemic. Catholic bishops across the country have suspended Masses as states tighten restrictions on social gatherings to mitigate the spread of the coronavirus. Easter Masses in certain areas such as Ohio have already been […]