Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapagpasalamat sa Diyos”

      Nobyembre 11, 2020. Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Tito 3, 1-7 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga maykapangyarihan, sundin ang mga ito, at amging handa sa paggawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

Nobyembre 10, 2020. Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, Pantas ng Simbahan. Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Tito 2, 1-8. 11-14 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito Pinakamamahal, ang ituro mo’y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa […]