Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkatao Natin”

Pebrero 12, 2020. Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 10, 1-10 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya’t nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapahalaga sa Kapwa”

Pebrero 11, 2020. Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari, 22-23. 27-30 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay, at nanalangin ng ganito: “Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagkapit sa Diyos”

Pebrero 10, 2020. Paggunita kay Santa Escolastica. Lunes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 8, 1-7. 9. 13 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ilaw ng Mundo”

Pebrero 9, 2020. Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Isaias 58, 7-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan, ang iyong pagtulong sa mga kasama ay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakas Upang Makapagsilbi sa Iba”

Pebrero 8, 2020. Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 3, 4-13 Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Katotohanan ng Panginoon”

Pebrero 7, 2020. Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Sirak 47, 2-13 Pagbasa mula sa aklat ni Sirak Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari’y bisirong kambing, at ang mga oso na wari’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Magkasama sa Misyon”

Pebrero 6, 2020. Paggunita kina San Pedro Bautista at San Pablo Miki, mga Pari. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Hari 2, 1-4. 10-12 Pagbasa mula sa unang aklat ng Mga Hari Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon: “Malapit na akong […]