Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

PASTOR AT PURGATORYO: Mali Ba Ang Magdasal Sa Namayapa Dahil Hindi Natin Mababago Ang Nakaraan?

    By: Admin Chris Nakakalungkot lamang dahil hindi lahat ng mga Kristyano ay naniniwala na dapat ipagdasal natin ang mga namayapa. Bukod pa rito, sa aking pananaw, magkakaroon sila ng maling pagka-unawa sa dasal kung tataliwas sila sa “prayers for the dead.” Makikita natin ito sa halimbawa ko ngayon tungkol sa isang pastor na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Bilin ni Jesus”

        Mayo 10, 2021. Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Monday of the Sixth Week of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 11-15 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia, at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-ibig ng Diyos”

Mayo 9, 2021. Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Sixth Sunday of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 10, 25-26. 34-35. 44-48 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatirapa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Diyos, Ating Galak”

Mayo 6, 2021. Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel Thursday of the Fifth Week of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 7-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi […]