Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilinis ng mga Puso”

  Pebrero 12, 2019. Martes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 8: Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Unang Pagbasa: Genesis 1:20-2:4a Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid.” Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagpapagaling sa Atin ng Diyos”

  Pebrero 11, 2019. Lunes. Mahal na Birheng Maria ng Lourdes.  Salmo 104: Ang Poon ay natutuwa sa Kanyang mga nilikha. Unang Pagbasa: Genesis 1:1-19 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Saint of the Day

Saint of the Day: Our Lady of Lourdes

Post by Franciscan Media Our Lady of Lourdes  Saint of the Day for February 11 The Story of Our Lady of Lourdes On December 8, 1854, Pope Pius IX proclaimed the dogma of the Immaculate Conception in the apostolic constitution Ineffabilis Deus. A little more than three years later, on February 11, 1858, a young lady appeared […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Ating Mahalagang Misyon sa Buhay na Galing sa Panginoon”

  Pebrero 10, 2019. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 138: Poon kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel. Unang Pagbasa: Isaias 6:1-2, 3-8 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. May mga serapin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Biyaya ng Diyos sa mga Mapapalad na Sumusunod”

  Pebrero 9, 2019. Sabado. Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 23: Pastol ko’y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.  Unang Pagbasa: Hebreo 13:15-17, 20-21 Kaya’t lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatanggol sa Ating Pananampalataya”

  Pebrero 8, 2019. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Unang Pagbasa: Hebreo 13:1-8 Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Palaging maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga […]