Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalinisan ng Loob”

Oktubre 15, 2019. Paggunita kay Santa Teresa ng Avila. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pasasalamat sa Diyos”

  Oktubre 14, 2019. Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 1-7 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pusong Mapagpasalamat sa Diyos”

Oktubre 13, 2019. Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po. UNANG PAGBASA 2 Hari 5, 14-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig”

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Nakikinig” Oktubre 12, 2019. Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Joel 4, 12-21 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa Kapatagan ni Josafat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malakas sa Diyos”

Oktubre 11, 2019. Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Joel 1, 13-15; 2, 1-2 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon, pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

    Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin […]