Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paglilingkod sa Diyos”

    Setyembre 18, 2020. Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 12-20 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano’t sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito’y totoo, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pag-ibig at Pagpapatawad”

Setyembre 17, 2020. Huwebes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 15, 1-11 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto At ngayo’y ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng iyong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Malinaw na Pananaw”

Setyembre 16, 2020. Miyerkules ng Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Corinto 12, 31 – 13, 13 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid: Buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayo’y ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man […]

Bible Catholic Church Catholic Faith News

“Virtual” Mass never substitutes in-person participation

In a Letter to the Presidents of Episcopal Conferences, the Congregation for Divine Worship affirms the necessity of a return to the normality of Christian life, where the health care crisis permits, saying that assisting at a virtual Mass cannot be compared to the physical presence of the faithful at a liturgy. By Vatican News […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad ng Kapwa”

Setyembre 13, 2020. Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Sirak 27, 33 – 28, 9 Pagbasa mula sa aklat ni Sirak Ang poot at pagngingitngit ay dapat ding kamuhian; ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang […]