Catholic Church Catholic Faith Christian News

Billionaires pledge Million dollars to rebuild Cathedral

Here is the list of people who give support to rebuild the Cathedral in Notre-Dame. Notre Dame Cathedral: Salma Hayek’s French billionaire husband pledges more than $100M for rebuild Salma Hayek’s husband, the French billionaire François-Henri Pinault, pledged almost $113 million to rebuild Paris’ historic Notre Dame Cathedral after Monday’s devastating fire. Pinault announced Tuesday that he will draw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Minamahal ng DIyos”

  Abril 16, 2019. Martes Santo.  Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian News Religion Trending

A French Billionaire Has Pledged 100 Million Euros To Help Rebuild The Notre Dame Cathedral

François-Henri Pinault made the announcement hours after the catastrophic fire tore through the historic cathedral. Posted on April 15, 2019, at 8:23 p.m. ET   French billionaire François-Henri Pinault said Monday night he and his family will donate 100 million euros to help reconstruct the Notre Dame Cathedral, hours after a catastrophic fire tore through the […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Lubos kay Jesus”

  Abril 15, 2019. Lunes Santo.  Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 42:1-7 Sinabi ni Yahweh, “Narito ang lingkod ko na aking hinirang; ang aking pinili at lubos na kinalulugdan; ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-aalay ng Sarili”

  Linggo ng Palaspas sa Pagpapakasakit ng Panginoon. Abril 14, 2019.  Salmo 22: Diyos ko! Diyos ko! Bakit naman ako’y iyong pinabayaan. Unang Pagbasa: Isaias 50:4-7 Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga’y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sakit na Dulot ng Kasalanan”

  Abril 12, 2019. Biyernes. Ika-5 Linggo ng Kwaresma. Salmo 18: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig.  Unang Pagbasa: Jeremias 20:10-13 Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong “Takot sa Lahat ng Dako.” Sinasabi nila, “Isumbong natin! Isumbong natin sa may kapangyarihan!” Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, “Marahil […]