Apologetics Islam Religion

Si Propeta Muhammad ba ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

  By: Admin Francisco de Sales DCF Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga […]

Apologetics Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith

Kasalanang Mana may Batayan ba sa Bibliya?

By: Admin Francisco de Sales DCF Kasalanang mana. May proof ba yan sa bible? Meron. “Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya’y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito’y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka’t ang lahat ay nangagkasala” (Rom. […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Faith Mariology News Religion

‘Miracle of the sun’ broke darkness of Portugal’s atheist regimes

On “the day the sun danced,” thousands of people bore witness to a miracle that not only proved the validity of the Fatima Marian apparitions, but also shattered the prevalent belief at the time that God was no longer relevant, according to one theologian. What crowds witnessed the day of the miracle was “the news […]

Catholic Church Catholic Faith Christian News Papacy

Pope Francis reaches 40 million followers on Twitter

The Pope has the second highest number of followers for any world leader, behind Donald Trump Pope Francis’s @Pontifex Twitter accounts have reached more than 40 million followers. The papal Twitter accounts, in nine different languages, have grown by over 9 million followers in the past 12 months, representing the interest and attention of “the […]