Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

Easter Sunday Reflection: Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang!

 

๐€๐ง๐จ ๐š๐ง๐  ๐›๐š๐ญ๐จ๐ง๐  ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ก๐š๐๐ฅ๐š๐ง๐  ๐ฌ๐š ๐ข๐ฒ๐จ ๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐ฆ๐š๐ค๐ข๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฌ๐ฎ๐ง๐๐จ ๐š๐ญ ๐ฆ๐š๐ ๐›๐š๐ฅ๐ข๐ค-๐ฅ๐จ๐จ๐› ๐ฌ๐š ๐ƒ๐ข๐ฒ๐จ๐ฌ?

Nawawala ang bangkay ni Hesus–nawawala nga ba? May naggulong ng bato sa kwebang kinahihimlayan ni Kristo. Hindi agad naunawaan ni Maria Magdala ang hiwaga na naganap. Tanging isa lang ang naisip niya, ninakaw ang bangkay ni Hesus.

Tandaan na kapag nangako ang Diyos, kailanman hindi ito mapapako. Kung kaya’t Siya ay muling nabuhay!

Maaalala natin na bago dumalaw sa libingan ni Hesus ang tatlong kababaihan, pinag-uusapan nila kung paano nila igugulong ang bago upang makapasok sa himlayan n Kristo. Subalit nadatnan na nila itong bukas.

Sa ating buhay, may kanya-kanyang bato na nakatakip sa ating mga mata ng pang-unawa. Ang mga batong nakatakip sa atin kung minsa’y hindi natin magagawang igulong hangga’t hindi natin hahayaan si Hesus na kumilos para rito. Kaya nga mahalaga na makipagkasundo muli sa Panginoon, lalong-lalo na sa Sakramento ng Kumpisal, ang simbolo ng pagbabalik-loob natin sa Diyos. Kapag nagbalik-loob tayo, kusang tutulong ang grasya ng Panginoon upang igulong ang kanya-kanya nating bato sa buhay. Ang bato na tumatakip upang mas maunawaan ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ang batong sagabal upang magbago tayo at maging mabuting tao, at ang batong hadlang sa pagmamalasakit at pakikitungo natin sa mga kapwa natin at lalo na sa mga naghihikahos.

Kung kaya’t sa araw na ito ng Linggo ng Pagkabuhay, magnilay tayo kung ano ang mga dapat natin gawin upang makipagkasundo sa Panginoon. Sagutin natin ang katanungang, ๐€๐ง๐จ ๐š๐ง๐  ๐›๐š๐ญ๐จ๐ง๐  ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ก๐š๐๐ฅ๐š๐ง๐  ๐ฌ๐š ๐ข๐ฒ๐จ ๐ฎ๐ฉ๐š๐ง๐  ๐ฆ๐š๐ค๐ข๐ฉ๐š๐ ๐ค๐š๐ฌ๐ฎ๐ง๐๐จ ๐š๐ญ ๐ฆ๐š๐ ๐›๐š๐ฅ๐ข๐ค-๐ฅ๐จ๐จ๐› ๐ฌ๐š ๐ƒ๐ข๐ฒ๐จ๐ฌ?

ERIT SANCTUS

– Admin Yma

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.