Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith

HINDI SIMBAHAN ANG PROBLEMA

 

 

 

‼ Sigaw Namin‼Huwag ipasara ang Simbahan at ipatigil ang Misa. Maaring i-reduce lang ang capacity pwedeng 20% or 10%. Pinatigil na lahat ng Simbahan ang ibang aktibidad sa labas. Huwag naman na sana ang Banal na Misa na dapat ay bukas sa sinumang gustong dumalo basta limitado at may protocols. Ito ay ESSENTIAL para sa aming mananampalatayang Katoliko! Ikalawa, sana sumangguni naman ang gobyerno at isama ang Simbahan sa desisyon. Hindi yung basta na lang ganun na labag sa kalooban namin, sa karapatan at kalayaang sumamba lalo ngayon sa pinakamahalaga at pinakabanal na panahon ng aming pananampalataya na tinatawag na “Holy Week”.

Diyos, dasal, at ang mga Banal na Sakramento kasama na ang Banal na Misa na lamang ang ating kinakapitan sa panahong ito. Mahigit isang taon na sa ating bansa ang pandemya na ating kinakaharap. Ilang buwan na rin simula nang nagbukas ang mga Simbahan at nagpatupad ng safety protocols. Simula noon, kahit noong nagdaan ang Simbang Gabi noong Disyembre na isa sa pinakamaraming dumadalo araw-araw nang sunud-sunod na siyam na araw at kahit ang Traslacion ng Quiapo noong nakaraang Enero, napatunayan na hindi nakakadagdag ang Simbahan sa mga kaso. Sinabi na nga paulit-ulit sa mga balita kung saan nagkakahawaan: sa mga workplaces o offices, sa mga transportation, sa mga dine-in. Dahil lahat ng ito madalas ay kulob, ikot nang ikot, dikit-dikit at sa mga kainan ay nagtatanggal ng mask ng hindi bababa sa 15-20 minuto para kumain. Walang kahit alin man sa mga ‘yan ang sa Simbahan namin.

Kung mayroon mang mga pari na nagkakaroon ng COVID, dahil hindi lamang MISA ang ginagawa nila. Bagkus, taos-pusong paglilingkod sa bayan sa pamimigay ng pagkain at paglabas para gumawa ng iba pang mabubuting gawain. Hindi tumitigil ang Simbahan sa paglilingkod. Dapat lamang na maging maingat at kung kinakailangan ay gaya ng naipatupad na nga, maipasara ang IBANG simbahan na kung saan talagang mataas ang kaso at depende sa kanya-kanyang sitwasyon. Subalit BAKIT KAILANGANG IPASARA AT IPATIGIL LAHAT? Malinaw naman na HINDI SA SIMBAHAN ANG PROBLEMA. Hindi rin kami titigil sa pagsasalita hangga’t hindi naiaayos ang gobyerno ito at hangga’t hindi sila nakikinig na ang SIMBAHAN AY ESSENTIAL PARA SA MANANAMPALATAYANG KATOLIKO.

Noong nakaraang taon sa buwan din ng Marso ay nagsimulang mag-Misa ng online, pumayag tao. Bakit? Kasi noong mga panahon na iyong bago pa lamang ang COVID, nagkakakulangan pa sa mask, sa alcohol, napakarami pang hindi tayo alam at wala pang mga protocols. Subalit bakit ngayon pa? Na napatunayan natin na maayos na sumusunod ang Simbahan sa lahat ng bilin ng pamahalaan sa atin? Kaya aalma tayo at hindi tayo magpapadaig sa takot.

Ang Simbahan ang laging unang sumusunod sa protocols na pinapatupad ng pamahalaan at Siya rin ang laging bukas ang palad sa mga nagugutom at nahihirapan kahit pa siya rin ay kinakapos na. Nawa
ay dinggin din ng gobyerno ang ating saloobin.

Maraming Salamat sa mga aming mga pastol, Bishop Broderick Pabillo, Bishop Pablo Virgilio David, at Bishop Socrates Villegas, na nagtatanggol sa ating karapatang magsimba at sumamba sa Diyos sa Kanyang tahanan lalo sa panahon na ito na Diyos na lamang talaga ang maasahan at makakapitan. Nakikita nila ang mga tao na uhaw at gutom na gutom kay Cristo. Alam nilang kahit magsara ng pintuan ang Simbahan, naroroon ang mga tao sa labas at nananabik na makapasok at makapagsimba muli sa loob. Ngunit ipinagkakait pa rin sa atin ang Kanyang Dugo at Katawan na tinatanggap sa Banal na Misa. Nakita ito ng ilan sa ating mga pastol na hindi makatarungan at sobra ang sentensiya na ibinigay ng ating gobyerno gayong palagi namang naging maayos at masunurin ang Simbahan. Hindi ito isang “pagsuway” ngunit isang paglaban para sa ating karapatan at kung ano ang talagang tama at mabuti para sa lahat.

Liwanagan nawa tayong lahat pati na ang ating mga isip, puso at kaluluwa, ng tunay na liwanag na mula sa sugatang Kabanal-banalang Puso ng ating Panginoong Jesu Cristo. Amen. +

Patuloy nawa tayong manalangin para sa ating buong bansa at mga lider at mga nagsisilbi sa pamahalaan.

See: www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.