Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

IMMACULATE CONCEPTION AND INC MINISTER pt1: TINURO BA ITO SA GENESIS 3:15?

 

 

 

By: Admin Chris

Isa sa mga katuruan ng Simbahang Katolika ay ang paniniwalang si Maria ay “immaculately conceived” o nilikha ng walang bahid ng kasalanan simula ng paglilihi sa kanya. Ang “immaculate conception” ay hindi paglilihi kay Hesus kundi kay Maria. Tignan natin ang binanggit ni Pope Pius IX tungkol dito. Sabi ni Pope Pius IX:

“We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most BLESSED VIRGIN MARY, in the FIRST INSTANCE of her CONCEPTION, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was PRESERVED FREE from ALL STAIN OF ORIGINAL SIN, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful [1] [emphasis added].”

Ngunit, maraming hindi naniniwala sa katuruan na ito tulad ng isang ministro ng INC na nakakuha ng aking atensyon. May ginawa siyang mahabang facebook post tungkol sa dogma na ito na sa aking palagay, kailangan bigyan ng kasagutan na hahatiin ko sa apat. Ang punto na babanggitin ko ngayon ay hindi tahimik ang Bibliya patungkol sa “immaculate conception.” Ayon sa isang ministro ng INC,

“NO AMOUNT OF SEARCHING into the Holy Scriptures will be able to yield any single scriptural text that supports the dogma of the IMMACULATE CONCEPTION. The BIBLE is SILENT and says NOTHING ABOUT a WOMAN who was BORN WITHOUT ORIGINAL SIN (assuming that there is such a kind of sin) and who had lived a SINLESS LIFE [2] [emphasis added].”

Gumamit pa siya ng batayan mula sa Catholic encyclopedia na para sa kanya ay sinusuportahan ang claim niya. Ayon sa Catholic Encyclopedia,
.
“NO DIRECT or CATEGORICAL and STRINGENT PROOF of the dogma can be brought forward FROM SCRIPTURE [3] [emphasis added].”

Gayunpaman, hindi sinabi ng Catholic Encyclopedia na walang ang patunay ang Bibliya sa Immaculate Conception ni Maria. Ang punto ng encyclopedia ay walang “explicit” o tahasang ebidensya sa Bibliya kung saan makikita natin ang mga salitang “Mary is sinless”. Ngunit, binanggit sa encyclopedia na mayroong “implicit” evidence o ebidensya na nagpapahiwatig dito mula sa Bibliya. Sa katotohanan, ito ang sinabi ng Catholic enclopedia.
“The sentence against the first parents was accompanied by the Earliest Gospel (Proto-evangelium), which put ENMITY BETWEEN the SERPENT and the WOMAN: “and I will put enmity between thee and the woman and her seed; she (he) shall crush thy head and thou shalt lie in wait for her (his) heel” (GENESIS 3:15) …God puts ENMITY BETWEEN HER AND SATAN in the SAME MANNER and measure, as there is ENMITY BETWEEN CHRIST and the SEED OF THE SERPENT. [3] [emphasis added].”

Kung mababasa natin, binanggit ng Encyclopedia na isang ebidensya sa Immaculate Conception ang Genesis 3:15 kung saan ipinaliwanag na ang “enmity” o awayan sa pagitan ng Woman (Mary) at ni Satanas ay katulad ng “enmity” o awayan sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng binhi ni Satanas. Ang tanging sinabi lang ng INC minister ay:
.
“GENESIS 3:15, however, DOES NOT PROVE this DOGMA. This verse plainly and obviously does not say anything of the dogma [2] [emphasis added].”

Ngunit, hindi niya binasa ang binigay na argumento ng Catholic Encyclopedia at hindi siya nagbigay ng alterenatibong interpretasyon. Tignan natin ang sinabi ng Genesis 3:15.

Genesis 3:15
15 I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed; he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.”

Para maunawaan natin ito, kailangan natin intindihin kung ano ang kahulugan ng “enmity” at paano natin to ibabase kay Maria. Ang “enmity” ay nagrerepresenta ng poot o pagkamuhi. Sa New Testament, makikita natin na sinira ni Hesus ang alitan sa pagitan natin at ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo (Ephesians 2:16). Alam din natin na ang Kanyang sakripisyon ay nagbibigay ng grasya sa atin. Sa Ephesians 2:3, binanggit tayo na “children of wrath.” Ito ay nangangahulugan na ang pagkakaroon ng “enmity” o hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos ay nilikha tayo ng may bahid ng kasalanan, ngunit dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng oportunidad na matanggap ang pagliligtas mula sa Diyos.

Ang konseptong ito ay katulad ng mababasa natin sa Genesis 3:15 kung saan sinabi na may enmity sa pagitan ng binhi (Jesus) ng Babae at binhi ng Ahas. Ang binhi ng Ahas ay nagrerepresenta sa atin dahil tayo ay pinaglihi ng may bahid ng kasalanan (original sin) habang si Hesus ay walang kasalanan. Gayunpaman, hindi lamang si Hesus ang may ang may enmity sa atin kundi pati na rin ang Babae. Kung mapapatunayan natin na ang Babae dito ay si Maria, na ina ni Hesus, ito ay isang patunay na ng kanyang kabanalan.

Alam natin na ang binhi ng Babae ay si Hesus. Alam rin natin na ang binhi o “seed” ay tumutukoy sa anak o descendant tulad ng kung paanong si Abraham ay tinawag na ama ng mga bansa at ang kanyang mga anak ay “seed” (Genesis 22:18). Bukod pa dito, ang binhi ay nagmumula sa lalaki, at dahil sa ang binanggit sa Genesis 3:15 ay Babae imbes na isang lalaki, ito ay isang propesiya tungkol sa virgin birth ni Hesus. Ayon sa isang non-denominational Christian ministry na Blue-Letter Bible,

“The ULTIMATE SEED of the woman would be JESUS Himself. Therefore, we have in Genesis 3:15, the first promise of a Redeemer. It is the beginning of a long line of prophecies concerning the coming Messiah. The Promised One would be from the woman’s seed an indication of the eventual VIRGIN BIRTH OF CHRIST [4] [emphasis added].”

Kung ang Genesis 3:15 ay propesiya tungkol sa panganganak ng birhen, ito ay nangangahulugan na propesiya rin ito kay Maria. Dahil dito, klaro na si Maria ay ipinaglihi ng walang bahid ng kasalanan tulad ni Hesus habang tayo naman ay nakaranas ng pagkakaroon ng bahid ng kasalanan. Makikita natin kung paanong ang Genesis 3:15 ay patungkol sa Immaculate Conception. Kahit na marami pang batayan sa Bibliya ang maaari nating gamitin, sapat na ito upang mapatunayan ang ating dogma.

Sa susunod na post, titignan natin kung makikita baa ng dogma ng Immaculate Conception mula sa Sacred Tradtion sa pamamagitan ng pagtingin sa kasulatan ng mga Early Church Fathers at iba pang medieval theologians tulad ni St. Thomas Aquinas at St. Duns Scotus bilang pagsagot sa mga punto ng facebook post mula sa isang ministro ng INC.

See Facebook Post: Defend the Catholic Faith

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.